Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
13.7.2015 8.52

Landsbygden är redo för anpassade lösningar

Enligt den nyaste klassificeringen av stads- och landsbygdsområden är 95% av den finska landarealen landsbygd. I dessa procentenheter ingår allt från stadsnära landsbygd till glesbebyggelse. Vår lansbygd omfattar en mångfald som är enastående. Mångfalden utgör också en utmaning, särskilt då målet är att upprätthålla livskraftiga och välmående områden.  De lösningar som erbjuds för många av landsbygdens utmaningar passar inte överallt. Tur nog har förståelsen för skräddarsydda lösningar ökat markant de senaste åren.

En platsbaserad politik främjar anpassade lösningar

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 har platsbaserad politik som strategisk utgångspunkt.  Enligt den spelar lokala förhållanden en roll när man talar om människans livsmiljö, välfärd, verksamheter, kultur och erfarenheter.  Utgångsläget blir att varje plats har sitt eget kapital och olika kombinationer av dessa, t.ex. naturresurser, socialt kapital, kultur, tradition, infrastruktur och vilja. Som en följd av dessa uppstår det väsentliga skillnader mellan olika platser och samma åtgärd kan leda till olika resultat i olika områden. Åtgärder man tänker som ”jämlika”, som inte beaktar de lokala förhållandena, resulterar i ojämlikhet.

För att uppnå det bästa resultatet i olika områden, behövs således anpassade lösningar för olika behov.   Viktigt är att man vid utvecklingsarbetet inser vilka resurser och verksamhetsmöjligheter som finns inom området.  En platsbaserad politik bedrivs så att utvecklings- och stödåtgärder riktas noggrant, direkt och snabbt in på att tillgodose behoven på det lokala planet.

Lokala lösningar kräver flexibilitet

För att kunna hålla landsbygden levande och livskraftig behöver vi tänka om. Därtill behöver vi utrymme för flexibla, anpassade lösningar. Landsbygdspolitiken i vårt land har länge talat för detta. Olika lokala servicelösningar som genomförs i partnerskap mellan den offentliga, privata och tredje sektorn är ett bra exempel på hur man kunde upprätthålla servicen i glesbygden. Tyvärr hör vi också om allt för många innovativa projekt som stöter på ”barriärer” som inte ger vika för vettiga och hållbara lösningar.

Ur denna synvinkel ser det nya regeringsprogrammet lovande ut. Försöksverksamhet och avveckling av normer betonas i programmet och inom de olika spjutspetsarna. För en livskraftig landsbygd med välmående invånare ger det en positiv singal som vi hoppas att förverkligas. Landsbygden har länge varit redo för anpassade, innovativa lösningar och avveckling av normer, nu är det upp till bevis för regeringen. 

Christell Åström

Christell Åström arbetar som specialsakkunnig vid arbets- och näringsministeriet och som generalsekreterare för den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen. Morgonkaffet avnjuter hon medan hon blickar ut på sitt barndoms åkerlandskap i Sibbo. Till hobbyerna hör skötsel av en växande mängd fyrfotade, målet är att hålla antalet på något sätt under kontroll.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi