Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
15.6.2017 14.00

Luonto lähtökohdaksi maahanmuuttajien kotoutumiseen

Kati Pitkänen

Lisääntynyt maahanmuutto ja turvapaikanhakijoiden määrä vaatii tehokkaita ratkaisuja kotoutumisen edistämiseen. Luontolähtöiset ratkaisut tarjoavat kotoutumiseen uudenlaisen vaihtoehdon, jossa hyödynnetään luonnon moninaisia hyvinvointihyötyjä ja tuodaan tutuksi kansallisen identiteettimme kulmakiviä. Suomella ja muilla Pohjoismailla on mahdollisuus nousta edelläkävijäksi luontolähtöisessä kotoutumisessa maailmanlaajuisesti.

Luontolähtöinen kotoutuminen maaseudun mahdollisuutena

Uudessa yhteispohjoismaisessa julkaisussa tarkastellaan luontolähtöistä kotoutumista Pohjoismaissa. Julkaisussa raportoidaan maahanmuuttajatyön ammattilaisten näkemyksiä luontolähtöisen kotoutumisen mahdollisuuksista ja esteistä sekä esitellään konkreettisia esimerkkejä siitä miten luontoa hyödynnetään maahanmuuttajatyössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Pohjoismaissa on käynnissä lukuisia hankkeita, joissa maahanmuuttajia viedään metsään, marjaan tai vesille ja heille opetetaan luonnossa liikkumiseen ja sen hyödyntämiseen liittyvää tietoa ja taitoja. Luontolähtöisiä terapeuttisia menetelmiä on otettu käyttöön traumaattisista oloista, kuten sodan jaloista, tulleiden toipumiseen. Luontolähtöinen kotoutuminen voi tarkoittaa myös vuorovaikutteista luontoon, maaseutuelinkeinoihin ja kestäviin elämäntapoihin liittyvän tiedon ja osaamisen hyödyntämistä. Maaseutu tarjoaa monenlaisia kanavia luonnon hyödyntämiseen osana kotoutumista niin erilaisten aktiviteettien kuin vaikkapa green care –toiminnan kautta. Maahanmuuttajien tuomat poikkeavat näkökulmat ja osaaminen avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia maaseudun kehittämiseen.

Tietoa kokemuksista ja hyvistä esimerkeistä on jalkautettava

Kiinnostus luontolähtöisten menetelmien hyödyntämiseen kotoutumisessa on kasvussa. Useissa Pohjoismaissa on käynnissä runsaasti hankkeita ja kokeiluja, joissa saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia mutta uudenlaisiin menetelmiin liittyy myös paljon opittavaa. Toistaiseksi tieto kokemuksista ja hyvistä esimerkeistä ei tavoita tehokkaasti toimijoita edes Suomen sisäisesti. Tarve syventää yhteistyötä niin Suomen sisällä kuin Pohjoismaiden välillä on polttava.

Yhteistyön tueksi ja parhaiden käytäntöjen levittämiseksi tarvitaan yhteistä ymmärrystä siitä, mitä luontolähtöisellä kotoutumisella tarkoitetaan ja tavoitellaan. Tärkeä osa kokemusten ja käytäntöjen jalkauttamista on maahanmuuttajien omien luontoon, maaseutuun ja kotoutumiseen liittyvien kokemusten, näkemysten ja tarpeiden entistä parempi huomioonottaminen toimintaa suunnitellessa.

Näihin haasteisiin tartutaan Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamassa ORIGIN-hankkeessa. Hankkeeseen osallistuu tutkimuspartnereita sekä julkisen ja kolmannen sektorin edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta.

Lisätietoa:

Julkaisu: Nature-based integration. Nordic experiences and examples

ORIGIN-hankkeen internet-sivu


Kati Pitkänen

Kirjoittaja on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) luontokotoutumiseen perehtynyt erikoistutkija ja ORIGIN-hankkeen vastuullinen vetäjä.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi