Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
27.11.2014 9.33

Maaseudun innovaatiotoiminta?!

Ann-Sofi Backgren

Eurooppa 2020 -strategian yhtenä tavoitteena on parantaa Euroopan kilpailukykyä. Tämä toteutuu muun muassa erikoistumisen, innovaatioiden ja osaamisen avulla. Myös Pohjoismaiden ministerineuvosto on nostanut pohjoismaisen innovaatiotoiminnan painopistealueeksi.
Koska Suomi on maaseutuvaltainen maa (95 prosenttia Suomen pinta-alasta luokitellaan maaseuduksi), edellä mainitut tavoitteet ovat niin Pohjoismaiden kuin Euroopan tasolla erittäin tärkeitä maaseudun näkökulmasta.

Kehittämistyö on perinteisesti ollut maaseudulla erittäin innovatiivista ja tuottoisaa. Maaseudulla on muun muassa maantieteellisten etäisyyksien vuoksi aktiivisesti kehitetty omaa tulevaisuutta. Maaseudun asukkaat ovat luoneet itse työpaikkansa ja siten edistäneet omaa hyvinvointiaan.  Asuttu ja elinvoimainen maaseutu on ollut tärkeä voimavara.

Innovaatioita ja yrittäjyyttä koskeva keskustelu ja niihin liittyvät tavoitteet painottuvat usein korkeakouluihin ja teknologiakeskuksiin. Innovaatiopolitiikasta on tullut valtiokeskeistä. Näin on kadotettu osa siitä innovointikyvystä, joka on perinteisesti liittynyt kiinteästi maaseutuun.

Analyyseissa on kuitenkin osoitettu, että useimmat maaseudulla syntyvistä uusista yrityksistä on mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämä tarkoittaa, että maaseudulla on paljon potentiaalia, jota ei vielä ole hyödynnetty. Uusien lähestymistapojen ja pilotointien ansiosta maaseudun eri toimijat voivat omassa toiminnassaan kokeilla uusia konsepteja. Tämä voidaan toteuttaa sellaisen aluepolitiikan keinoin, jossa painopisteenä ovat innovaatiot, yrittäjyys ja yrittäjyysajattelu. Näin voimme tukea ajattelumallia, jossa maaseutu nähdään mahdollisuutena Suomen innovatiivisuuden ja kehittymisen kannalta.

Minä olen mukana! Oletko sinä mukana?

Ann-Sofi Backgren
Erityisasiantuntija
IDNET (Identitetsbaserad nätverk)
SFV Bildning

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi