Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
11.8.2015 14.30

Maaseudun yrittäjät katsovat palvelevansa omaa sekä yhteiskunnan etua

Miira Niska

Maaseudun pienyrittäjyyteen yhdistetään tyypillisesti itsenäisen elämäntavan ja perheyrityksen jatkuvuuden ihanteet. Politiikassa yrittäjien toivotaan tavoittelevan yrityksen kasvua tai sosiaalista ja ekologista kehitystä.
Syyskuussa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen maaseudun yrittäjien intressejä, ja niiden suhdetta yhteiskunnallisiin intresseihin ja yrittäjyyden edistämispolitiikkaan.

Tavanomainen ajatus on, että intressit – kuten arvot ja motiivit – ovat yksilönsisäisiä, toimintaa ohjaavia rakenteita, joiden pohjalta yrittäjät on mahdollista jakaa esimerkiksi kasvuyrittäjiin, elämäntapayrittäjiin ja yhteiskunnallisiin yrittäjiin. Väitöskirjassani osoitan, kuinka intressejä on mahdollista lähestyä myös relationistisesta näkökulmasta yrittäjän esittäminä tulkintoina siitä, millaisia asioita hänen yritystoimintansa palvelee.

Paitsi omalla asiallaan myös maaseudun asialla

Vuosina 2006 ja 2012 kerätyn kyselytutkimusaineiston mukaan sekä viljelijät että muut maaseudun pk-yrittäjät ovat halukkaita tulkitsemaan yritystoimintansa monenlaisten intressien edistämiseksi. Yritystoiminta palvelee yrittäjien omaa etua; se mahdollistaa itsenäisyyden ja toimeentulon. Samalla yritystoiminta kuitenkin palvelee myös monenlaisia ulkopuolisia intressejä kuten työntekijöiden hyvinvointia ja maaseudun elinvoimaa.

Tutkimukseen osallistuneille yrittäjille oman edun palveleminen ja yhteiskunnallisten etujen palveleminen eivät olleet ristiriitaisia tavoitteita. Yhdeksän kymmenestä ilmoitti yritystoimintaa ohjaavaksi periaatteeksi autonomian, kahdeksan kymmenestä maaseudun elinvoiman. Huomattavasti harvempi kyselytutkimukseen vastannut yrittäjä esitti yritystoiminnan jatkuvuuden yritystoimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Muita vähemmän suosittuja intressejä olivat kansallinen etu sekä kasvuyrittäjyyteen liitetyt tavoitteet – kuten työpaikkojen tarjoaminen.

Yrittäjien tulkinnat yhteneväisiä maaseutupoliittisten diskurssien kanssa

Aikaisemmissa tutkimuksissa on joskus epäilty, että yrittäjyyteen kohdistuvat poliittiset tavoitteet ovat yrittäjille itselle vieraita. Tutkimukseni mukaan maaseudun yrittäjien yritystoimintaansa koskevat tulkinnat ovat kuitenkin varsin yhteneväisiä maaseutupolitiikan ja multifunktionalistisen maatalouspolitiikan muotoilujen kanssa. Sitä vastoin maaseudun yrittäjät pitävät huomattavasti vähemmän poliittisista muotoiluista, joissa yrittäjät nähdään taloudellisen kilpailukyvyn ja kansakunnan yhteisen edun palvelijoina.

Mikäli yhteiskunnallisilla intresseillä tarkoitetaan maaseudun elinvoimaa, tavanomainen ryhmittely omaa etuaan palvelevien yrittäjien ja yhteiskunnallista etua palvelevien yrittäjien välillä ei ole maaseudun yrittäjien näkökulmasta mielekäs.

Miira Niska

Sosiaalipsykologi Miira Niska työskentelee apurahatutkijana Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitoksella. Hänen väitöskirjansa Who is serving whom? An agency-for perspective on enterprise promotion in rural Finland tarkastetaan Helsingin yliopiston päärakennuksessa 11.9.2015 klo 12. Väitöskirjatutkimus on saanut rahoitusta Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä. Väitöskirja tulee saataville E-thesis palveluun.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi