Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
28.5.2015 9.36

Maaseutupolitiikka mukana ratkaisujen Suomessa

Christell Åström

Hallitusohjelma julkaistiin eilen. Listan nopealla läpikäynnillä -  maaseutusilmälasit päällä lukien -  löytyy hallitusohjelmasta yhtä lailla mahdollisuuksia kuin haasteitakin.

Biotalous odotetusti kärkihankkeena, myös kumppanuutta korostetaan

Palveluiden asiakaslähtöisyys on hallitusohjelmassa kärkihanke. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n toukokuussa tekemä linjaus kumppanuuden yhteiskuntapolitiikaksi ja ehdotus valtakunnalliseksi hankkeeksi vastaa suoraan tähän tarpeeseen. Maaseutupolitiikka  haluaa olla mukana tuomassa ratkaisuja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuuden edistämiseen.

Hallitusohjelmassa biotalous on nostettu kärkihankkeeksi. Uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa halutaan nostaa. Maaseudun kannalta nämä ovat positiivisia asioita, joita YTR:kin on tuonut esille maaseudun elinvoiman vahvistamiseksi.

Maaseudulla yrittäjyys on tavallinen tapa elättää itsensä. YTR on myös esittänyt pienten yritysten toimintaedellytysten parantamista keventämällä niiden hallinto- ja raportointitaakkaa. On hyvä, että hallitusohjelmassa painotetaan niin yrittämisen edellytysten parantamista kuin byrokratian vähentämistäkin. PK-yritysten rahoituksen helpottaminen kuuluu myös kärkihankkeisiin.

Plussaa on myös tierahojen lisääminen mm. uudelleen kohdentamalla hankkeiden rahoitusta perusväylänpitoon ja yksityisteiden peruskorjauksiin. Samoin haja-asutusalueiden rakentamismahdollisuuksien lisääminen sekä vapaa-ajan asuntojen joustavammat muuntamismahdollisuudet pysyvään asuinkäyttöön ovat maaseutualueilla jo pitkään keskustelua herättäneitä aiheita.

Digitalisaatiosta ratkaisuja - asiakaslähtöisesti

Soten osalta on nyt sovittu, että ensisijainen vaihtoehto on alueelliseen itsehallintomalliin perustuva malli. Uudistuksen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja parantunut kustannusten hallinta. Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa maaseudun asukkaiden ja heidän lähipalveluidensa osalta, jää vielä auki. Entä mitä tarkoittaa toisen asteen koulutusjärjestelmän uudistaminen maaseudun nuorten näkökulmasta?

Digitalisaatio on hallituksen strategian läpileikkaava teema ja kuuluu myös hallituskauden kärkihankkeisiin. Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi. Maaseututoimijan näkökulmasta tavoite on hyvä, mutta sinne on vielä kovin pitkä matka. Ensin koko maahan pitää saada toimivat tietoliikenneyhteydet.

Kokeiluohjelman laajaksi kokeiluksi sopisi smart countryside -teema, jota olemme ideoineet yhdessä useiden ministeriöiden kanssa. Digitalisaatiota ja sähköisiä palveluita on kehitettävä käyttäjälähtöisesti mm. maaseudun vanhuksien näkökulmasta.

Vaikuttamisen aika on nyt

Visio vuodelle 2025 on selkeä; Kaikista pidetään huolta, emme elä velaksi ja julkinen talous on tasapainossa. Selvää on, että hallitusohjelmassa tulevalle nelivuotiskaudelle asetetut säästöt tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin. Kuitenkin ohjelmassa on nähtävissä myös paljon sellaista, mikä vahvistaa uskoa elinvoimaiseen maaseutuun tulevaisuuden Suomessa.

Hallitusohjelma on strateginen linjaus ja keinot täsmentyvät hallituksen toimintasuunnitelmassa. Tämän laadinta alkaa välittömästi ja sen lopputulos sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa. Maaseutupolitiikan osalta on siis edelleen aika vaikuttaa!

Miltä hallitusohjelma sinusta näyttää maaseutusilmälasien takaa? Kaikki kommentit ovat tervetulleita!

Christell Åström

Christell Åström  työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntijana ja on maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri. Aamukahvinsa hän nauttii katsoessaan lapsuuden peltomaisemia Sipoossa. Harrastuksiin kuuluu erinäisten nelijalkaisten hoitaminen ja aisoissa pitäminen, tavoitteena pitää lukumäärää edes jotenkin hallittavissa.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi