Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
8.5.2015 8.48

Maaseutupolitiikka tarvitsee eväitä kumppanuuden rakentamiseen

Laura Jänis

Kansallista maaseutupolitiikkaa myllerrettiin, leikattiin ja uudistettiin päättyneellä vaalikaudella. Nyt jännitämme, mitä eväitä tuleva hallitusohjelma antaa maaseudun mahdollisuuksien käyttöön ottoon ja alueellisesti tasa-arvoisen Suomen rakentamiseen.

Edellisellä vaalikaudella kansallisen maaseutupolitiikan eväitä vähennettiin 75 %

Työ kuluneiden neljän vuoden aikana kansallisen maaseutupolitiikan ytimessä ei ole ollut helppoa. 17.6.2011 luin tuoretta hallitusohjelmaa ja nielaisin. ”MMM:n maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaosto siirretään TEM:n alueiden kehittämisyksikköön.”

Niin me neljä jaostolaista pakkasimme Liisankadulla kimpsut ja kampsut ja muutimme Mikonkadulle. Organisaatiokulttuuri muuttui, maaseutupolitiikan tekijät vaihtuivat ja vähenivät. Ikävä kolmen M:n maaseudun kehittämisyksikköön oli välillä ylitsevuotava. Sinne jäivät saman tavoitteen jakavat kollegat ja EU:n maaseutuohjelma, jossa rahaa kehittämiseen vielä riittää.

Maaseutupolitiikan omaan välineeseen – kansallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin – oli hallituskauden alussa vuonna 2012 käytettävissä vielä yli 2 miljoonaa euroa maaseudun kehittämisen määrärahaa, hallituskauden lopussa siitä enää vajaa neljännes, alle 500 000 euroa.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä verkostoineen tuo eri sektoreiden toimijat yhteen

Olemme uudistaneet maaseutupolitiikan rakenteita. Laajoissa teemoissa toimivat poikkihallinnolliset verkostot yhdistävät eri sektoreiden ja aluetasojen toimijoita. Ne toimivat päätöksenteon ja kehittämisen tukena mm. osallisuutta ja lähidemokratiaa, palveluja, maankäyttöä ja infraa, elinkeinoja ja osaamista, ekosysteemipalvelujen hyödyntämistä ja harvaan asutun maaseudun erityispiirteitä koskevissa asioissa.

Verkostot kokoavat ja välittävät tietoa ja tuovat toimijoita yhteisen pöydän ääreen. Nyt tällaiselle, poikkihallinnollisiin kumppanuusverkostoihin perustuvalle työlle on entistä suurempi tilaus. Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikkaa tarvitaan niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla. Miten esimerkiksi palvelut ja hyvinvointi turvataan harvaan asutulla maaseudulla, ellei julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä? Kaikkia tarvitaan.

Tämän tahtotilan eteen ja näiden rakenteiden ja uusien toimintatapojen luomiseen maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä verkostoineen tekee erinomaista ja elintärkeää työtä.

Jännityksellä jään odottamaan, mitä hallitusohjelmaneuvottelijat Smolnassa näistä asioista kirjaavat ja minkälainen lukukokemus uusi hallitusohjelma tulee olemaan.

Laura Jänis

Kirjoittaja toimii maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja pyrkii kurkottamaan ulos työ- ja elinkeinoministeriön siilosta. Hänellä on juuret Etelä-Savossa ja koti ja henkinen koti – ainakin tällä haavaa – myös Helsingin Kalliossa. Twiittaa näiden asioiden lisäksi satunnaisesti myös saunomisesta nimellä @LauraJnis.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi