Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
17.12.2014 12.57

Pekan hintalappu (yhteis-)kunnalle 3 850 € tai 83 900 €

Heli Siirilä

Maaseudulla on liian usein saatu todeta, että säästöjä palveluissa on luotu karsimalla maaseudun asukkaiden palvelupisteistä. Nyt mietityttää, toimitaankohan tuolla tyylillä SOTE-uudistuksen jälkeisessä Suomessa. Toivottavasti ei.
Varsinkin, kun tutustuu 15-vuotiaan Pekan esimerkkitapaukseen siitä, kuinka hänen koulupoissaoloihinsa, tunneilla häiritsemiseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin on voitu puuttua. Ennaltaehkäisevästi puututtaessa kustannuksia kertyy 3 850 euroa.  Ne kertyvät kuraattorilla käynneistä, moniammatillisten tukipalveluiden palavereista, psykologikäynneistä sekä erityisnuorisotyöntekijän tapaamisista.

Korjaavasti Pekan tilanteeseen puututtaessa kustannuksia kertyy 22 kertaa enemmän eli 83 900 euroa. Kustannukset kertyvät kuraattorin tapaamisista, lastensuojelusta, erikoissairaanhoidosta, kuntoutuksesta, vanhempien työpoissaoloista ja sosiaaliturvaetuuksista. Luvut on laskettu vuoden 2012–2013 kustannustason perusteella, tänä vuonna kustannukset olisivat varmaan jo korkeammat.

Pekan esimerkki on yksi neljästä esimerkkitapauksesta, jotka on kuvattu oppaassa: ”Ehkäisevä työ säästää rahaa - Ehkäisevän työn kustannusvaikuttavuus lasten, nuorten ja perheiden palveluissa”. Syksyllä 2013 julkaistu opas kertoo äärimmäisen selkeästi ja perustellusti, että sosiaali- ja terveys - eli sote-palveluissa kannattaa panostaa ennaltaehkäisevään työhön eikä korjaaviin palveluihin.

Ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kahdelta kannalta:
  1. se säästää kunnan ja valtion kukkaroa
  2. on palvelua saavalle kuntalaiselle inhimillisempää ja siten vaikuttavampaa.
Toivottavasti sote-uudistuksessa huomioidaan ennaltaehkäisevän työn huima taloudellinen (ja inhimillinen) merkitys? Edellä on juuri tuotu esille, että nämä ihmisten lähellä tarjottavat, jopa kotiin tuotavat palvelut, aikaansaavat säästöjä.

Ennaltaehkäisevä työ olisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla: säästöjä syntyy ja sosiaalipalvelut maaseudulla säilyvät tai jopa paranevat. Pidempien etäisyyksien ja pienempien asiakasmäärien maaseudulla ovat palvelujen tehokkaat tuottamistavat hieman erilaiset kuin tiiviissä kaupungeissa – sote-uudistuksessa kannattaa jättää vapauksia tähänkin kohtaan.

Kumman hintalapun mukaan Pekan auttamisesta siis maksetaan tulevaisuudessa?

Heli Siirilä
Infra ja maankäyttö -verkosto


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi