Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
11.3.2016 8.00

Ruokapoliittisesta selonteosta kokonaisvaltainen linjaus

Heidi Valtari

Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta maa-ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluu ns. neljäs pääkokonaisuus Ruoan tuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen biotalous nousuun. Edellä mainitussa kokonaisuudessa yksi merkittävä tehtävä on valmistella Eduskunnalle ruokapoliittinen selonteko.
Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti kotimaisen ruuantuotannon kilpailukykyä, vastuullisuutta, markkina- ja kuluttajalähtöisyyttä sekä riittävyyttä huoltovarmuuden näkökulmasta arvioidaan syksyllä 2016 eduskunnalle annettavassa ruokapoliittisessa selonteossa.

Ruokapoliittisen selonteon visio:

Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät maukasta, terveellistä, kestävästi tuotettua ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky tehdä tietoisia valintoja. Kysyntään vastaa läpinäkyvä, osaava, joustava sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen ruoka- ja palvelujärjestelmä. Alan kasvua ja kehitystä tukee hyvin koordinoitu korkean tason tutkimus- ja kehitystyö.

Selonteon valmistelu on käynnissä

Selonteon valmistelun käynnisti 18.1.2016 mielenkiintoinen aloitustilaisuus. Kansliapäällikkö Husu-Kallio kannusti kuulijoita rohkeasti myös vientimarkkinoiden avaamiseen ja siihen että ylpeästi tuotaisiin ruoantuotantomme laatu esiin. On hyvä kuitenkin muistaa, että markkinointi perustuu tosiasioihin.

Ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelän mukaan historia inspiroi tulevaisuuden ratkaisuja. Ruokakulttuurilla ei ole tulevaisuutta ellei ymmärrä menneisyyttä ja nykyisyyttä. Ruokaan liittyvää tietoa, taitoa ja osaamista tarvitaan aina. Yksilöissä ja organisaatioissa tarvitaan myös ruokatajua. Mäkelä heittikin kuulijoille kysymyksen: voisiko ruoka pelastaa Suomen?

Kulutustutkija Minna Autio vinkkasi muistamaan ruoan maun ja kaikenlaisen positiivisuuden ruokaan liittyen. Pidetään mielessä Happy Food, mikä voi eri ihmisille olla eri asioita omista arvoista johtuen. Tärkeää on saada kuluttaja ja alkutuotanto katsomaan samaan suuntaan.

Ruoka-alan yrittäjäpuheenvuorojen Samuli Laurikainen, Rami Salminen ja Peppi Laine viestivät kaikki ajan hengessä olemisen tärkeydestä. Megatrendit, kuluttajan käyttäytyminen ja ympäristöasioiden aktiivinen huomioiminen ovat keskeisiä toimintaa ohjaavia tekijöitä. Tämän hetken ruokayrityksessä vähemmän on enemmän ja nykyiset voimavarat on hyödynnettävä paremmin.

Osallistua voi monin tavoin

Ruokapoliittisen selonteon valmistelu on edennyt aloitustilaisuuden perusteella koottujen asiakohtaisten työpajojen työskentelyllä. Työpajojen teemoja ovat miten ruoalla elää, ruokaturvallisuus ja huoltovarmuus, kilpailukyky, alkutuotanto sekä kokeilut, innovaatiot ja yrittäminen. Prosessia tukee yhteiskunnallinen keskustelu, johon voi osallistua esim. Twitterissä #ruoka2030. Selonteko annetaan eduskunnalle loppuvuonna 2016. Valmistelussa hyödynnetään sitä ennen myös tutkimuksia ja selvityksiä sekä luonnoksesta on lausuntokierros syksyllä 2016.

Ruokapoliittinen selonteko korvaa aiemmat ruoka-alan strategiat eli ruokapoliittisen selonteon, elintarviketurvallisuusselonteon, ruokaketjun toimenpideohjelman ja Huomisen ruoka -asiakirjan.

sekä mahdollisuus lähettää ideoita ja terveisiä ruokapoliittisen selonteon valmistelijoille.

Heidi Valtari
Kirjoittaja toimii valtakunnallisessa lähiruoan koordinaatiohankkeessa, muissa lähiruokaa edistävissä hankkeissa ja asiakokonaisuuksissa sekä erityisasiantuntijana maaseutupolitiikan Maaseudun elinkeinot ja osaaminen (MESI) -verkostossa. Toimipaikkana on Turun yliopiston Brahea-keskus.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi