Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
28.12.2015 8.00

Saa vaivata

Minna Hautio

Viime aikoina eri puolilla Suomea on alkanut useita aluetaiteilijahankkeita, joiden tavoitteena on taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen taiteilijavetoisia palveluja kehittämällä. Hankkeet keskittyvät maaseutumaisiin kuntiin ja niiden rakenteellisena lähtökohtana on kuntarajat tai tuoreet kuntaliitosrajat ylittävä yhteistyö.

Petäjävedellä järjestettiin 9.9.2015 hanketoimijoiden sekä OKM:n ja Taiteen keskustoimikunnan edustajien yhteinen hanketyöpaja, jossa pohdittiin aluetaiteilijatoiminnan kehittämisen haasteita. Pohdintojen kiteytymät muotoiltiin työpajassa banderolleiksi ja ytimekkäiksi iskulauseiksi, joista osa on poimittu tämän tekstin pää- ja väliotsikoiksi.

Ei väkisin

Tekemisen aika ja paikka sekä toimijoiden tahtotila eivät aina kohtaa. Silloin on hyvä pysähtyä miettimään, voidaanko asiaa edistää paremmin jollain muulla tavoin, toisessa yhteydessä tai toisena aikana. Omia ajatuksia ei pidä puskea väkisin läpi, vaan on järkevämpää luovia tilanteen mukaan. Jos isoissa linjoissa päästään etenemään tavoitteiden mukaisesti, yksityiskohdissa voidaan tinkiä.

Kokeile rohkeasti

Taidetoiminnassa olennaista on rohkea kokeileminen, jossa lopputuloksen ei tarvitse olla ennalta määritelty. Myös matka ja prosessit ovat tärkeitä ja vapaalle tapahtumiselle pitää jättää sijaa.

Taidehankkeissa loppuodotusta ei pitäisi kirjoittaa ennakolta valmiiksi. Tämä on kuitenkin vaikeasti sovellettavissa hankemaailman ja sote-sektorin näkökulmiin, joissa yleensä odotetaan selkeitä, ennakoitavia toimintoja ja mitattavia tuloksia. Tarvitaankin toimintakulttuurien välistä avointa pohdintaa siitä, miten niiden periaatteita ja tavoitteita voitaisiin luovemmin sovittaa yhteen.

Saa vaivata

On tärkeää kyseenalaistaa omia toimintamalleja ja mennä epämukavuusalueelle. On etsiydyttävä alueille, joista itsellä ei ole kokemusta, ja mentävä tapaamaan ihmisiä, joiden toimialoja ei tunne. Vaikka oma mukavuusalue ja tuttujen kumppanien kanssa tekeminen houkuttelisi, on silti hellästi mutta päättäväisesti rikottava omia ja toisten rajoja, sillä vain siten voi syntyä uusia kohtaamisia.

Vastaanottavat instituutiot kysyvät taideprojektien vetäjiltä usein, mitä mukaan lähteminen instituutiolta vaatii. Sanavalinta kertoo kysyjän ennakkokäsityksistä, peloistakin. Toisaalta se voi kertoa myös realistisesta ymmärryksestä siitä, että sitoutunut työ vaatii vaivannäköä.

Vastapainoksi olisi tärkeää tuottaa tunne, että vastaanottaja myös saa jotakin. On tärkeää ottaa eri sektoreiden toimijat oikeaan aikaan mukaan prosessiin, jotta syntyy todellista monialaista yhteistyötä jo toiminnan suunnitteluvaiheessa. Samalla voidaan estää toimintakulttuurien törmäyksiä ja tietämättömyydestä syntyviä väärinymmärryksiä puolin ja toisin.

Todellinen muutos aiheuttaa aina vaivaa. Tärkeintä on kuitenkin, että se nähtäisiin ja koettaisiin positiivisesti. Vaivaaminen tarkoittaa myös uuden luomista tai ainakin entisen muokkaamista – ilman vaivaamista asiat eivät muutu.

Minna Hautio

Minna Hautio on Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon lehtori Turun alueyksiköstä. Hän toimii projektipäällikkönä OKM:n rahoittamassa arviointihankkeessa, jossa tutkitaan aluetaiteilijatoiminnan osallistavia vaikutuksia sekä toiminnassa kehitettäviä rakenteita.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi