Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
29.8.2016 9.00

Samhälleligt företagande kan trygga servicen på landsbygden

Ann-Sofi Backgren

En mångfald av arbetsmetoder och organisationsformer behövs för att tillgodose landsbygdens behov av service då själva utbudet från såväl privat som offentligt håll tunnas ut alltmer. Efterfrågan på sociala innovationer, samarbete och nya affärsmodeller är stort. Ett sätt att trygga servicen på landsbygden kan vara samhälleligt företagande eller gemenskapsföretagande.

I Skottland finns en lång tradition Community Business - icke vinstutdelande allmännyttiga företag med samhällsnytta och sociala vinster som affärsidé. Affärsmodellen studerades för en tid sedan av Håkan Björk från Umeå, Sverige. Håkan, hemma från Österbotten i Finland, blev övertygad om att samma affärsmodell även behövs i Norden. Därmed startade han utvecklingsföretaget Social Business Kommunikation AB. Han ville testa modellen i svenska förhållanden och skapade ett antal goda exempel som kunde tjäna som referensföretag och förebilder.

Vinstinbringande företagande för det allmännas bästa

Affärsmodellen grundar sig på idén om företagande för det allmännas bästa och är mycket intressant med tanke på alla de reformer som är på gång i Finland. Målet är således inte att dela ut vinst till aktieägare eller främja medlemmarnas ekonomiska intressen utan drivkraften ligger i att främja allmännyttiga ändamål. Man strävar efter ekonomisk vinst som återinvesteras för att maximera nyttan för ett samhälle, till exempel en by och ortsbornas behov av välfärdstjänster. Företaget drivs av ett högre syfte än ekonomisk vinst och i affärsidén ligger potential att förändra världen.

I Sverige använder man sig av begreppet gemenskapsföretagande medan man i Finland mer talar om samhälleligt företagande (yhteiskunnallinen yrittäjyys på finska). Det unika i sammanhanget är att man utöver de affärsmässiga målen även har sociala och samhälleliga mål. De allokerar resurser genom att kombinera affärsverksamhet med offentlig finansiering och ideella insatser. Denna typ av affärsmodell har ofta en nära relation till den offentliga sektorn men existensen är framför allt beroende av lokalt engagemang och ansvarstagande.

Affärsidén presenteras i Finland i oktober

Håkan Björk i Umeå har sedan 1990-talet agerat språkrör, främjare och inspiratör för modeller i arbetslivet, socialt entreprenörskap och social business och gemenskapsföretagande. Han har långt ansvarat för utvecklingen av gemenskapsföretagande i Sverige. Nu finns chansen att låta sig inspireras av honom även i Finland då han kommer till Helsingfors den tredje oktober.

I Västerbotten har gemenskapsföretagande med Skottlands Community Business som förebild vuxit fram. I oktober kommer Björk att föreläsa och inspirera kring ämnet samhälleligt företagande/gemenskapsföretagande - en affärsmodell för näringsinriktad byagemenskap, i Helsingfors. Han kommer att vidareförmedla flera goda exempel på medborgardelaktighet, lokalt entreprenörskap och gemenskapsföretag för att hålla landsbygden levande. Allt detta kan vi ta lärdom av vid inspirationstillfället.

Jag välkomnar således alla intresserade till SFV-huset, G18 i Helsingfors, den 3.10 kl. 10-15. Välkommen!


Ann-Sofi Backgren
 

Skribenten är specialsakkunnig för landsbygdspolitikens Identitetsbaserat nätverk IDNET och arbetar även med landsbygdsutveckling och internationella samt nationella projekt för Svenska folkskolans vänner.

Community business
Välkommen på inspirationstillfälle den 3.10 kl. 10-15 (inomhus) på G18 i Helsingfors.


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi