Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
14.4.2016 8.00

Sote-suunnittelijat, muistakaa kuljetukset!

Heli Siirilä

Sote-järjestelmän uudistaminen nytkähti eteenpäin huhtikuussa. Sote-järjestelmän suunnittelijat, muistakaa ottaa valmistelussa huomioon myös julkisin varoin kustannetut henkilökuljetukset! Kyse on sekä isoista rahoista että sujuvasta arjesta.

Kuljetuksia ohjataan ja maksetaan eri sektoreissa

Suomessa vuosikymmenten varrella ihmisten kuljettamiseen liittyvä hallinnointi ja kustannuksista vastaaminen ovat hajaantuneet eri organisaatioihin ja osastoihin. Yleisimpiä kuljetuksia ovat (aakkosjärjestyksessä)
• koulukuljetukset 
• sairausvakuutuslakiin (SVL) perustuvat ns. Kela-matkat  
• vammaispalvelulain mukaiset VPL-kuljetukset  
• välttämättömiin asiointimatkoihin tarkoitetut sosiaalihuoltolain mukaiset SHL-kuljetukset 
• yleinen joukkoliikenne.

Näiden matkojen tarjoamisesta ja kustannusten kattamisesta vastaavia viranomaisia ovat enimmäkseen kuntien eri sektorit, ELY ja Kela. Valitettavan usein tilanne esimerkiksi kunnissa on se, etteivät eri sektorien toimijat käsittele kuljetuksiin liittyviä asioita yhdessä, vaan toimivat yksin ja organisoivat kuljetuksia yksin. 

Kuljetuksien organisoinnin hajautuminen eri toimijoille aiheuttaa muun muassa päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta tarjonnassa. Lopulta seurauksena on nousevia kustannuksia ja epäoptimaalista reittitarjontaa matkustajille.

Hämmentävä systeemi kuntalaisille

Erityisen hämmentäviä kuljetuksiin liittyvät työnjaot lienevät asiakkaille, kuntalaisille, ja heistä erityisesti sairastaville ja vanhuksille. Riippuen sairauksista ja palvelutarpeista, saattaa vanhus joutua asioimaan kunnan eri sektorien sekä Kelan kanssa päästäkseen kärryille kuljetuskorvauksista ja -oikeuksistaan. Kun samaan kuvioon yhdistetään se fakta, että voimia pitäisi riittää arjesta selviytymiseen yhden tai useamman sairauden kanssa, niin kuljetuskorvauksiin liittyvät monimutkaisuudet tuntuvat lähes kiusanteolta hallinnon puolelta.

Vaikuttaa moneen

Ratkaisuja vyyhdin purkamiseen on kehitetty ja kehitteillä eri puolilla Suomea. Osa ratkaisuista vaatii lainsäädäntömuutoksia, mutta hyvin alkuun päästään jo ilman niitäkin joidenkin toimintatapojen muuttamisella. Hinku ja ideoiden kehittely yhdistää ihmisten ja tavaroiden kuljettamista sujuvasti yhteen on kova monella maaseutualueella, ja se on kokonaan toisen blogitekstin aihe.

Täydellinen tilanne on silloin, kun kunnan ja muiden organisaatioiden eri sektorien viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden, kuljetusyrittäjien sekä asiakkaiden/kuntalaisten valmius ja halu muutokseen natsaavat yhteen. Kaikkia tarvitaan.


Kuljetusvyyhtiä pitää siis miettiä uusiksi sote-uudistustyönkin yhteydessä, jopa soten rajan ylittäen. Kyse on kustannuksista ja säästöistä. Kyse on asiakkaille ymmärrettävän järjestelmän rakentamisesta. Kyse on liikkumisesta, arkisesta elämästä, tolkusta. Kyse on erityisesti maaseudun asukkaista ja kunnista.

Heli Siirilä

Kirjoittaja on erityisasiantuntija maaseudun maankäyttö ja infrastruktuuri -verkostossa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi