Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
14.12.2016 9.00

Storytelling - upplev styrkan i berättelserna

Ann-Sofi Backgren

Storytelling, att jobba med berättelser och se styrkan i berättelser, har allt mer blivit en ny metod för landsbygdsutveckling. Även företagsvärlden har insett styrkan i berättelser. Trenden går från att vara en verkställande direktör till att vara en verkställande berättare. Det gäller inte bara att driva företaget, det gäller också att kunna presentera företaget på ett nytt, intressant men trovärdigt sätt. Även produkterna har fått en själ.

Mångsidiga utvecklingsmöjligheter

Inom storytellingen finns flera metoder som lämpar sig bra för landsbygdsutveckling. En del metoder tar fasta på utvecklingsprocesser (till exempel OPERA-metoden) för att söka lösningar och projektåtgärder på lokala problem. Andra metoder tar fasta på att mer inventera vilka styrkor som finns i ett lokalsamhälle och som sen utgör en bas för fortsatt utvecklingsarbete (till exempel Community Mapping). Det finns även metoder som jobbar med de mer personella resurserna i en by eller samfund (till exempel Tree of Life-metoden).


Alla har en berättelse, en ryggsäck som de bär på och som är värd att utforskas. Storytelling har lämpat sig väl också vid integrering av nyanlända. Metoden ökar förståelsen mellan lokalbefolkningen och de nyanlända.


Kunskapsöverföring genom berättelser 

Mycket lokal kunskap kan överföras mellan generationer via berättelser. Man kan ordna lokala berättarcafeér där man bjuder in några inledare som delar med sig av barndomsminnen, hur det var att starta någon förening i byn eller hur det kom sig att vissa satsningar gjordes i byn för kanske 50 år sedan. Oftast brukar berättarcaféer leda till att allt fler personer börjar dela med sig av traditioner och kunskap mm. I Sverige i Västerbotten har man till och med börjat utbilda igångsättare av berättarcaféer. Man vill möjliggöra att allt fler delar med sig av sina berättelser och överför kunskap människor och generationer emellan på ett nytt och trevligt sätt. Samtidigt skapar man gemenskapen i lokalsamhället.

 

Storytelling lämpar sig väl också i marknadsföringssammanhang. Tänk hur mycket intressant i turismväg som kunde kanske bättre lyftas fram med hjälp av storytelling.


Gräv där du står 

Själv kom jag in på storytellingbanan via mitt projektledarskap i ett LEDAER-projekt för några år sedan för världsarvsområdet Kvarkens skärgård (www.kvarken.fi) och då speciellt utgående ifrån skärgårdsområdet i Malax- och Korsnäs kommuner. Vid sidan av det geologiska som gör oss unika i hela världen (landhöjningen) började jag lyfta fram lokala historiska berättelser. Det blev ett tilläggsvärde för mina världsarvsguidningar ute i skärgården.

 

I mitt fall hittade jag en gammal berättelse, publicerad år 1883 för första gången, berättelsen om Fyrvaktaren Jakob Rautio- den siste fyrvaktaren på Moikepää fyr. Boken hade samlat damm i ett lagerbibliotek i Kuopio tills det kom den dagen så jag återuppväckte berättelsen på nytt. 

 

Den här berättelsen har alla ingredienser; kärlek, ond, bråd, död, eftersom tre män förälskade sig i samma kvinna, Katri, nämligen fyrvaktaren Jakob Rautio, soldaten Nikita Tolstoj och kapten Alexander Strogoi. Berättelsen är också en resa i Finlands historia som utspelar sig strax innan 1808-1809-års kring. Tänk på hur många gömda och bortglömda gamla berättelser som finns i våra bibliotek, värd att upptäckas igen. Det gäller bara att gräva där man står och återupptäcka gömda skatter.

 

Det här var några axplock av vad allt man kan använda storytelling till. Möjligheterna är många, det gäller bara att upptäcka den här metoden!


Skribent

Ann-Sofi Backgren

Specialsakkunnig inom landsbygdspolitikens identitetsbaserade nätverk IDNET och projektsakkunnig inom SFV.

 

 

 

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi