Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
4.3.2015 17.43

Tahtotila maaseudun elinvoimaisuuden puolesta

Päivi Kujala

Toimin kahdeksan vuotta Suomen maaseutuverkoston vetäjänä. Hienointa maaseudun kehittämisen ja verkostotyön tekemisessä olivat työstänsä innostuneet ihmiset kaikkialla Suomessa.
Menneellä ohjelmakaudella rakennettiin yhteistyötä EU:n maaseutupolitiikan ja kansallisen maaseutupolitiikan välillä. Suomen maaseutuverkosto ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä herättivät ajatuksia ja keskustelua maaseudun kehittämisestä yhteisissä tilaisuuksissa.

Asioista ei vain puhuttu, myös tekoja tehtiin. Yrittäjät ja hanketoimijat hyödynsivät EU-ohjelmien ja kansallisten ohjelmien varoja muun muassa yrittäjyyden, ympäristön, kylätoiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Vaikka verkostoissa on ollut voimaa, jäin kaipaamaan vieläkin suurempaa yhteistä tahtotilaa maaseudun elinvoimaisuuden puolesta. Missä piilee se rohkeus tarttua niihin asioihin, mitä pitäisi muuttaa? Ja mistä löytyy taito vahvistaa vahvuuksia? Suomen maaseutu on yhteinen voimavara ja se tarvitsee kaiken osaamisen ja tiedon sekä välineiden hyödyntämisen yhteistyössä.

Kolme havaintoa: toimivat yhteydet, toimeentuloa ja ihmisiä

Kahdeksan vuoden maaseutuverkostotyön matkalla erityisesti kolme asiaa nousee esille maaseudun näkökulmasta.

Ensimmäinen on liikkuvuus. Maaseutu on ihmisten asuinpaikka. Se ei ole vain pistäytymispaikka. Maaseudulle täytyy päästä ja sieltä pitää päästä pois. Hyvät tiet, raideliikenne, lentoyhteydet ovat tärkeimpiä väyliä Suomen alueiden saavutettavuudessa. Myös tiedon tulisi liikkua maaseudulle ja maaseudulta. Sähköistyvien palvelujen myötä on entistä tärkeämpää, että jokaiseen taloon Suomessa on toimivat nettiyhteydet ja kaikenikäiset ihmiset myös osaisivat hyödyntää tietotekniikkaa.

Toiseksi tarvitaan työtä ja toimeentuloa. Kolmanneksi ihmisiä. Suomen hieno monipiirteisyys luo monia mahdollisuuksia työn tekemiseen ja asumiseen. Ohjelmakauden aikana muun muassa alueellisissa tulevaisuustyöpajoissa ja innovaatioleireillä kohdattiin maaseudun nykyajassa elävien ihmisten kanssa. Maaseutu on nykyaikaa, mikä pitäisi olla myös toimintojen lähtökohta.

Maaseutu esille poliittisessa keskustelussa

Maaseudun kehittämisestä, sen ongelmakohdista ja lainsäädännön muutostarpeista tulisi käydä entistäkin vahvempaa poliittista keskustelua niin alue-, kansallisella kuin kansainväli-sellä tasolla.

Verkostojen voimat yhdistämällä löytyy yhteisen tekemisen meininki. Tuloksia saavat aikaiseksi eri näkökulmia omaavat, mutta toisiinsa luottavat ihmiset.

Lue lisää:
  • Maaseutuverkoston 2007-2013 loppuraportti
  • Päivi Kujala Maaseutuviraston blogissa: Maaseutuverkostomatkalla ohjelmakaudelle 2007-2013
Päivi Kujala

Kirjoittaja toimi ohjelmakauden 2007-2013 Maaseutuverkostoyksikön johtajana ja maaseu-tupolitiikan yhteistyöryhmän apulaispääsihteerinä. Asuinpaikkana Alavus.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi