Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
14.12.2015 11.00

Uudet lähipalvelumallit käyttöön

Katja Ilmarinen

Laajoilla sote-alueilla on tarpeeksi leveät hartiat kehittää ja ottaa käyttöön uudenlaisia lähipalveluja. Lähipalvelujen hyvä saatavuus on turvattava kaikille, mutta perinteisen palvelupisteen sijasta palvelu voi tulla asiakkaan luo pyörien päällä tai piuhaa pitkin.

Tärkeimpien palvelujen hyvä saatavuus lisää hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Hallituksen tekemä päätös sote-uudistuksen päälinjoista on hyvä, kunhan muistetaan turvata palvelujen saanti myös etäällä asuville. Kaikkein tärkeintä on, että päivittäiseen elämään sekä elämän kriisitilanteisiin liittyvät palvelut säilyvät lähellä ihmistä.
Lähipalveluille on tyypillistä, että kynnys niiden piiriin pääsemiseksi on matala elämäntilanteesta riippumatta. Näin on oltava myös jatkossa, ja näen mahdollisuuksia palvelujen saavutettavuuden parantamiseksi sote-uudistuksen myötä.

Terveyspalvelujen lisäksi myös sosiaalihuollon palvelut on turvattava, kun luodaan palvelujen järjestämisen uusia käytänteitä. Esimerkiksi mielenterveystyössä palvelut on mahdollista koota asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi eri sektorien yhteistyön tiivistymisen myötä.

Varhainen puuttuminen ongelmiin, ja varhaisessa vaiheessa saatava apu arjen solmukohtiin säästää kustannuksia, kun vältytään kalliimmilta erityistason palveluilta. Ennaltaehkäisevä työ tuo säästöjä, mutta mikä tärkeintä, se merkittävästi lisää myös terveyttä ja hyvinvointia.

Palvelujen uudet muodot käytäntöön kokeilujen myötä

Lähipalvelujen luonne on muuttunut entistä monipuolisemmaksi. Enää ei lähipalvelulla tarkoiteta ainoastaan fyysistä paikkaa. Lähipalvelut voivat tulla ihmisen luo – lähipalvelu liikkuu pyörien päällä tai piuhoja pitkin. Kokeilukulttuurin käyttöönotto on mielenkiintoinen avaus, ja se lupaa hyvää palvelujen kehittämiselle.

Uudenlaisia tapoja tuottaa palvelut on olemassa, käytäntöjä on kuvattu ja koottu vuosien ajan. Kokeilujen kautta uudet käytännöt on mahdollisuus ottaa käyttöön laajalti, paikallisesti hienosäädettynä. Toivottavasti tilaisuus käytetään hyväksi!

Esimerkiksi Etelä-Karjalassa kulkee Mallu-palveluauto, jossa voi tavata sairaanhoitajan, ja josta saa laboratoriopalveluja, suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluja sekä sosiaalihuollon palveluja. Alueen yhdistykset voivat kulkea Mallun mukana.

Yhteistyö julkisen-, yksityisen- ja kolmannen sektorin kesken lisääntyy sote-uudistuksen myötä. Järjestöt tekevät merkittävää kuntouttavaa ja ennaltaehkäisevää työtä, ja järjestöjen työ on mahdollista muuttua entistä tunnustetummaksi osaksi palvelujärjestelmää. Esimerkiksi Hämeenlinnan seudulla Sininauhaliiton lähipalvelutyöntekijä tulee kotiin auttamaan, kun ihminen ei selviä arjen askareista yksin.

Palvelu auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä. Hollolassa Ravuri Oy tuottaa päivätoimintaa Kiikun ravitallilla erityisryhmille, kuten vammaisille. Luonto- ja eläinavusteisuus on osana asiakkaiden kanssa tehtävää voimaannuttavaa ja osallistavaa työtä.

Katja Ilmarinen
Katja toimii asiantuntijana Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän Elämänlaatuverkostossa (ELVI) ja erikoistutkijana THL:ssä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi