Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
5.2.2016 8.00

Verkostoyhteistyö - enemmän kumppanuutta kuin kilpailua

Virpi Keränen

Matkailuyritykset haluavat kehittää verkostoyhteistyössä eniten myyntiä ja markkinointia sekä vuorovaikutusta ja osaamista. Yhteistyö verkostossa lähtee liikkeelle luontaisista liiketoiminnan lähtökohdista, jolloin yritysten osaaminen, tuotteet tai palvelut täydentävät toisiaan. Onnistumisen avainsana on aktiivisuus.

Matkailualalla verkostot muodostuvat horisontaalisella tasolla yhteistyötä tekevistä toimijoista, siis yrityksistä, jotka voivat olla myös ostaja-myyjä-suhteessa keskenään. Verkostot ovat ryhmä yrityksiä, jonka päämääränä on saavuttaa yhteiset tavoitteet. Matkailuverkostoissa voidaan saavuttaa paljon enemmän tekemällä aktiivisesti töitä yhdessä yhteisen hyvän eteen kuin yksin toimiessa.

Verkostossa kaikkien menestyminen on yhteinen etu. Yhteistyötä kannattaa tehdä erityisesti heidän kanssa, jotka sitä itsekin haluavat ja ovat toimintaan valmiita sitoutumaan. Yhteistyöstä on oltava selkeästi hyötyä kaikille osapuolille. Hyödyn ymmärtämisen ja yhdessä tekemisen kautta sitoutuminen verkostoon kasvaa. Yhteistoiminnan lähtökohtana on hyötyminen verkoston kautta saatavista resursseista, osaamisesta, tuotteista ja palveluista. Kaikkien verkostoyritysten yhteisenä päämääränä on tuottaa asiakkaalle elämys.

Yhdessä olemme enemmän

Matkailuyritykset ovat pystyneet parantamaan keskinäistä yhteistyötä matkailuyrittäjien ja muiden matkailutoimijoiden yhteisillä tilaisuuksilla sekä aktiivisella yhteydenpidolla. Yhteistyö on kumppanuutta, jossa henkilökohtaiset suhteet ovat merkittäviä vaikuttamisen kanavia. Yhteistyön paranemista on edesauttanut yritysten tutustuminen toisiinsa ja toistensa tuotteisiin sekä yhteinen tuotteiden myynti ja markkinointi. Avoin keskustelu kaikista matkailuun liittyvistä tai sitä sivuavista asioista toisten kanssa vahvistaa entisestään yhteistyön onnistumisen mahdollisuuksia.

Oleellista verkostossa on saada verkoston jäsenet ymmärtämään, että jokainen voi yhdessä tekemällä saavuttaa jotain sellaista, mitä ne eivät pystyisi saavuttamaan toimimalla yksin. Verkostoitumalla yritykset voivat myös kasvattaa liiketoimintaa, olla kustannustehokkaita ja oppia uusia asioita. Verkostoituminen itsessään ei kuitenkaan tuo kasvua, vaan se, miten verkostoja hallitaan ja kehitetään.

näkee yritysten välisen yhteistyön ja verkostoitumisen edistämisen tärkeänä strategisena mahdollisuutena yritystoiminnan kasvun edistämisessä. Erityisesti ohjelman toimenpide 38 korostaa sekä yritysten välistä yhteistyötä että julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaa.

Virpi Keränen
Virpi Keränen kirjoitti YAMK-opinnäytetyön ”Monenkeskisen verkostoyhteistyön kehittäminen: Tapaustutkimus matkailualan verkostosta”. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Kuhmon ja Suomussalmen alueella sijaitsevien matkailuyritysten välistä yhteistyön tilaa ja sen kehittämistä. Opinnäytetyö palkittiin Kajaanin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden parhaana työnä joulukuussa 2015. Virpi Keränen työskentelee projektipäällikkönä Idän Taiga ry:ssä, joka on Kuhmon, Suomussalmen ja näiden naapurikuntien alueella toimiva matkailuyritysten oma yhdistys. Yhdistys markkinoi tuotteita ja palveluja kotimaassa ja ulkomailla Wild Taiga -brändin alla.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi


Nimi
Otsikko
Kommentti *
Älä täytä
Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia
Ei kommentteja