Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
30.10.2014 10.11

Biotaloudestako maaseudun veturi?

Heidi Valtari

Kesällä 2014 julkistettu Suomen biotalousstrategia merkitsee suomalaisille 100 miljardin euron vuosituotantoa, lisää vientiä, 100 000 uutta työpaikkaa ja hyvinvointia ympäristöä kunnioittaen. Merkittävä asia, johon kannattaa tarttua. Järjestimme syyskuussa biotalousseminaarin, jossa nostimme esiin ja keskusteluun biotalouden eri ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia maaseudulle.
Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä painotti puheenvuorossaan, että olemme siirtymässä talouden kuudenteen aaltoon. Viisi edellistä kasvun aaltoa perustuivat halpaan energiaan ja edullisiin hyödykkeisiin. Kuudes aalto ei perustu näihin. Biotalous on ruokaa, lääkkeitä, kuituja ja polttoaineita. Sipilä peräänkuulutti rohkeutta, resursseja ja osaamista kehittää uusia asioita. Esimerkiksi Hollannissa ollaan niin pitkällä että lannasta on pulaa, koska kaikki käytetään biokaasun tuotantoon.

Keski-Pohjanmaalla on biolaakso

Mikäli pystymme vähentämään tuontia saisimme työtä ja tuloja korvaavasta tuotannosta sekä jopa vientiin lisäystä. Tässä myöskään ruoan mahdollisuuksia ei pidä unohtaa. Keski-Pohjanmaan biolaakson alueelta viedään vettä Saksaan. Myös ruokaperunaa viedään. Pitkästä aikaa turkistaloudessakin näkymät ovat positiiviset, koska minkin hinta on noussut.

Jepualla energiakylä

Kuulimme seminaarissa Jepuan energiakylästä, joka on asettanut tavoitteekseen olla energiaomavarainen. Vuonna 2013 kylään valmistui biokaasulaitos, johon kuuluut 9 sikalaa, Snellman teurastamo ja lihanjalostuslaitos ja rehutehdas. Toimintamalli on hyvä case siitä, miten suurikin yritys voi käyttää oman alueen energiaa ja valuttaa näin lisäarvon omalle seudulle.

Energiaomavaraisuuden aluetalousvaikutukset ovat suuria. Jepualla näistä on tehty laskelmia. Ostettaessa energia ulkoa se on aina fossiilista energiaa ja talousvaikutukset menevät ulos koko Suomesta. Kun näitä case-Jepuoita syntyy lisää voimme pitkällä aikavälillä saada aikaan rakenteellisista muutoksista.

Pohjois-Karjalassa metsäbiotalouden osaamiskeskittymä

Biotalous on nähty merkittäväksi mahdollisuudeksi myös Pohjois-Karjalassa, jossa on erityinen metsäbiotalouden osaamiskeskittymä. Joensuun Tiedepuisto Oy:n Harri Välimäki korosti että biotaloutta ei voi olla ilman maaseutua. Joensuun Tiedepuisto johtaa kansallista Biotalouden INKA-ohjelmaa, jossa kumppaneina ovat myös Jyväskylä ja Seinäjoki. Päätavoitteena on kiihdyttää innovatiivisten toimintojen käytäntöön viemistä.

Välimäki korosti että, INKA ei ole vain kaupunkien ohjelma vaan kuka tahansa yritys, kaupunki tai kunta voi osallistua toimenpiteisiin. INKAn näkökulma ei ole myöskään pelkkä tutkimus, investointi, kehittäminen tai yritysinvestointi vaan ideoilla, nopealla kehittämisellä ja ketterällä kokeilemisella on suuri paino.

Biotalouden iso visio

Tilaisuuden kokoavassa puheenvuorossa ylitarkastaja Reijo Martikainen kannusti luonnonvarojen arvon tunnistamiseen, minkä jälkeen on vielä monta tienhaaraa valittavana. Synkin haara on että päädytään eräänlaiseen siirtomaatalouteen eli vain hyödynnetään maaseudulta raaka-aine ja viedään sellaisenaan se pois. Näin tapahtuu liian usein esim. metsämarjojemme kohdalla kun marjat viedään jalostamattomana.

Mikä on biotalouden iso visio? Paikalliset ratkaisut ovat hyvä lähtökohta ja askel kohti biotaloutta. Paikallisiin ratkaisuihin motivoi terve itsekkyys. Hajautetussa biojalostuksessa bioraaka-aine esim. puu tai vilja ensin erotellaan osiin ja sitten valikoiden käytetään eri kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. On tärkeä toimia resurssiviisaasti ja käyttää arvokkaat raaka-aineemme tehokkaasti hyödyksi.

Mitä kaikkea paikalliset ratkaisut voivat olla? Seminaarimateriaaleista saat lisävinkkejä.

Heidi Valtari
Elinkeinot ja osaaminen -verkosto

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi