Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
9.12.2014 8.40

Tavoitteena vahva maaseutupolitiikka

Jaana Husu-Kallio

Suomi tarvitsee elinvoimaista maaseutua. Se on erityislaatuinen resurssi, jossa mahdollisuudet monipuoliseen elinkeinotoimintaan yhdistyvät meille kaikille rakkaaseen ja voimaannuttavaan luontoon. Elintarvike- ja biotalouden raaka-aineet kasvavat ja suurelta osin ne myös jalostuvat maaseudulla.
Se miten viisaasti osaamme hyödyntää näitä maaseutumme voimavaroja, mukaan lukien sen osaava työvoima, vaikuttaa oleellisesti maamme kilpailukykyyn ja sen kehittymiseen tulevina vuosina ja vuosikymmeninä.

Suomalaiset osaavat verkostoitua hyvin. Maaseutumme on monipuolisten asiantuntija- ja yhteistyöverkostojen malliesimerkki. Yhteistyöllä on rakennettu ja rakennetaan tätä maata.

Halu ja mahdollisuus osallistua on lähidemokratian ja toimivan yhteiskunnan kulmakiviä. Oma aktiivisuus innostaa muitakin tulemaan mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihin. Tästä on maaseudulla pitkät perinteet.

Taloudellisesti vaikeina aikoina tarpeet ylittävät mahdollisuudet niiden kaikkien toteuttamiseen. Tavoitteiden tärkeysjärjestykseen laittaminen on haastavaa, mutta välttämätöntä. Maaseudun kriittisimmät kysymykset koskevat asukkaiden arkea ja hyvinvointia aivan samalla tavalla kuin kaupungeissakin. Harva asutus ja pitkät etäisyydet eivät saa muodostua esteeksi hyvälle elämälle.

Ilman maaseudun asukkaita eivät biotalouden ainutlaatuiset mahdollisuudet tule tuomaan maamme kaipaamaa kasvua. Kuluttajien toiveet tutuista ruuan raaka-aineista tai lyhyestä, helposti jäljitettävästä elintarvikeketjusta eivät myöskään toteudu ilman maaseudun motivoituneita yrittäjiä.

Maaseutu tarvitsee myös puolestapuhujia. Tarvitsemme suunnitelmallista politiikkaa ylläpitääksemme ja edistääksemme yrittäjyyttä ja palveluja alueiden ja niiden asukkaiden erityistarpeet huomioiden. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n laajaan asiantuntijaverkostoon pohjaava toimenpideohjelma, Mahdollisuuksien maaseutu -maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020, on erinomainen kokonaisuus konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Niistä löytyisi erinomaista pohjaa tulevan hallituksen strategisia tavoitteita varten. Kiteytettyinä ne löytyvät myös juuri julkistettavista YTR:n vaaliteeseistä.

Suomi tarvitsee vahvaa maaseutupolitiikkaa. Se tarvitsee hallituskausittaisen maaseutupoliittisen selonteon. Toivon, että uudet maaseutupolitiikka.fi -sivut osaltaan edesauttavat lisäämään tietoa suomalaisesta maaseudusta. Samalla ne varmasti lisäävät kansallista keskustelua, johon toivotan kaikki mukaan.

Kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän puheenjohtaja

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi