Blogiarkisto

Blogissa maaseutupolitiikan asiantuntijat kirjoittavat ajankohtaisista maaseutupoliittisista aiheista ja tuovat esiin maaseudun näkökulmaa yhteiskunnallisessa keskustelussa pinnalla oleviin asioihin. Blogiin otetaan vastaan aiheeseen sopivia vieraskynäkirjoituksia. Jos haluat tarjota kirjoitusta, ota yhteyttä teemaverkostojen erityisasiantuntijoihin tai Antonia Husbergiin, antonia.husberg(a)mmm.fi.
13.10.2015 14.30

Positiivista virettä ilmassa

Heidi Valtari

Sekä TEM:n elokuussa julkaiseman työllisyyskatsauksen että pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin mukaan on nähtävissä myönteistä taloudellista kehitystä. Olisiko jo positiivista virettä ilmassa?

TEM:n elokuussa julkaiseman työllisyyskatsauksen mukaan uusia avoimia työpaikkoja on enemmän kuin edellisvuonna. Työttömiä työnhakijoita oli valitettavasti kuitenkin enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin elokuun aikana 37 400 eli 1 200 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Suomen Yrittäjien, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Finnvera Oyj:n tekevät yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa tehtävän pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan pk-yritysbarometrin. Myös sen mukaan Suomen pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kehittyneet myönteisesti kevään 2015 pohjalukemista. Koko maan pk-yrityksistä 28 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 19 % huononevan.

Alueelliset näkymät

Valtakunnallisen raportin lisäksi näkymiä voi tarkastella alueellisten raporttien pohjalta. Esimerkiksi Varsinais-Suomen pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kehittyneet myönteisesti kevään 2015 pohjalukemista. Lähes kolmannes vastaajayrityksistä uskoo suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana. Yritysten odotukset henkilökunnan määrän kasvun suhteen ovat huomattavasti koko Suomen tasoa paremmat. Työvoiman kysyntä ei kuitenkaan ole vielä noussut niin että työttömyyden pienentymistä olisi tapahtunut. Parhaillaan odotellaan työttömyyden kääntymistä laskusuuntaan.

Hyvä maaseutupolitiikka keskiöön

Maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto (MESI) toimii omalta osaltaan yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi maaseudulla. Verkoston syyskuun kokouksessa valmisteltiin toimenpiteitä, miten erilaisia kannustimia ja tukitoimia yrittäjyyden lisäämiseksi maaseudulla voidaan vahvistaa. Oma osionsa on erilaisten työntekemisen muotojen yhteensovittaminen, olipa kyse sitten yrittäjyydestä, palkkatyöstä, osuuskunnassa toimisesta tai itsensä työllistämisestä.

Suomalaiset yritykset ovat valtaosaltaan pieniä mikroyrityksiä. Pienet eivät ole poikkeus vaan lähinnä poikkeuksia ovat isot yli 250 henkeä työllistävät yritykset, joita on noin 620 kpl Suomessa eli 0,2 % yrityskannasta. Meidän kannattaa tavoitella ja tehdä hyvää pienyrityspolitiikkaa. Näin toteutuu samalla hyvä maaseutupolitiikka, koska maaseudun yritykset ovat pääsääntöisesti pieniä.

Heidi Valtari


Kirjoittaja työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksessa maaseutu- ja aluekehittämistehtävissä sekä toimii erityisasiantuntijana maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkostossa (MESI).
 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi