Uutisarkisto

11.9.2017 14.00

Eläinlääkintäautojen veroetua ei tule poistaa

Harvaan asutun maaseudun verkoston antamassa lausunnossa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi autoverolain muuttamisesta todetaan, että eläinlääkintäautot palvelevat maatalouden hyötyeläintoimintaa ja hevostaloutta. Ne ovat tärkeitä juuri harvaan asutulla maaseudulla, mistä syystä eläinlääkintäautojen veroetua ei tule poistaa.

 

Eläinlääkintäauto turvaa maatalouden eläinlääkäripalveluiden saatavuuden harvaan asutulla maaseudulla. Tämä koskee erityisesti lakisääteisiä, kunnan järjestämiä eläinlääkäripalveluita tuotantoeläimille sekä eläinsuojeluvalvontaa.  

Tuotantoeläintiloilla tarkoitetaan lypsykarja-, emolehmä-, lihanauta-, sika-, lammas-, munintakanala-, broileri- ym. tiloja. Eläinlääkintäautot ovat käytössä harvaan asutuilla alueilla tuotantoeläinpraktiikassa, hevostaloudessa ja lakisääteisissä valvontakäynneillä. 

On myös huomioitava, että vaikka nautatilojen lukumäärä vähenee, pysyy lehmämäärä ennallaan tai jopa kasvaa, jolloin myös tuottajalla on entistä suuremmat paineet pitää tila taloudellisesti kannattavana. 

Eläinlääkintäpuolella ennaltaehkäisevä terveydenhuoltotyö on kasvava suuntaus.

Eläinlääkintäauton verotuksen mahdollisesta muutoksesta aiheutuisi kustannusten kasvamista nimenomaan maatalousyrittäjille ja kasvavalle hevostaloudelle.

Lausunto löytyy Lausunto luonnoksesta hallituksen esityksestä autoverolain muuttamisesta (pdf) (213.8 KB).


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi