Uutisarkisto

1.9.2015 8.00

Henkilövaihdoksia maaseutupolitiikan asiantuntijoissa

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kansalaistoiminnan verkostossa tapahtui uudistuksia syyskuun 2015 alussa. Vetovastuu verkoston työstä siirtyi kyläasiamies Tauno Linkorannalle ja maaseutukehittäjä Seija Korhoselle, kun verkoston pitkäaikainen erityisasiantuntija Ritva Pihlaja siirtyi erityisasiantuntijaksi SOSTEen.   

Tauno Linkoranta uudeksi erityisasiantuntijaksi

FM Tauno Linkoranta on toiminut Varsinais-Suomen kyläasiamiehenä vuodesta 2002 lähtien. Viime vuosina hän on keskittynyt kyläasiamiehen työssä erityisesti kuntien ja järjestöjen yhteistyön kehittämiseen. Useissa varsinaissuomalaisissa kunnissa on laadittu Linkorannan ohjauksessa kuntien ja järjestöjen yhteistyösuunnitelmia.

Linkoranta tuntee hyvin paikallista kehittämistä toimittuaan kymmenen vuotta Leader-yhdistyksen hallituksessa sekä Suomen Kylätoiminta ry:n kyläjaostossa. Tauno ”Tane” Linkoranta tunnetaan myös taitavana ja teräväkynäisenä kirjoittajana. Vuoden maaseututoimijanakin palkittu Linkoranta asuu Maskussa.

Seija Korhonen jatkaa maaseutukehittäjänä

Kansalaistoiminnan verkoston aluetoiminnasta vuodesta 2014 lähtien vastannut maaseutukehittäjä Seija Korhonen jatkaa edelleen verkoston palveluksessa.

Seija Korhosella on monipuolinen työkokemus yritystoiminnan, opetuksen, kehittämisen sekä kylä- ja järjestötoiminnan saralta. Korhonen toimii myös kunnallisena luottamushenkilönä Pohjois-Savossa Tervossa, jossa hän asuu.

Korhonen on palkittu vuonna 2013 valtakunnallisella kylädiplomilla peräänantamattomasta halustaan maaseudun kehittämiseen ja uusien toimintamuotojen löytämiseen kylien, kolmannen sektorin ja muiden julkistahojen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

Tauno Linkoranta ja Seija Korhonen työskentelevät valtakunnallisen maaseutupolitiikan parissa osa-aikaisesti. Linkoranta työskentelee 60-prosenttisella ja Korhonen 50-prosenttisella työajalla.

Ritva Pihlaja siirtyy SOSTEen

Vuodesta 2007 maaseutupolitiikan yhteistyöryhmässä kansalaistoiminnan kysymyksistä vastannut erityisasiantuntija, tutkija Ritva Pihlaja siirtyi syyskuun 2015 alusta uusiin tehtäviin SOSTEen (www.soste.fi).

SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita toimijoita. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija.

Pihlaja vastaa SOSTEssa kuntien ja järjestöjen yhteistyöstä.


Kansalaistoiminnan verkosto vastaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman osallisuutta ja lähidemokratiaa koskevien toimenpiteiden edistämisestä. Verkoston toimintaa rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän esityksestä. Verkoston hankkeen hallinnointia jatkaa OK-opintokeskus.  

 

Lisätietoja

Tauno Linkoranta, puhelin 044 533 4750, sähköposti tauno.linkoranta@vskylat.fi

Seija Korhonen, puhelin 0400 835 055, sähköposti sieniseija@gmail.com

Ritva Pihlaja, puhelin 0400 895 140, sähköposti ritva.pihlaja@soste.fi


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi