Uutisarkisto

28.10.2016 9.00

Iloa luonnosta -kampanja sai tunnustusta

Viidettä kertaa järjestettävä Vihervuosi palkitsi teemavuotensa päätöstapahtumassa Säätytalossa Iloa luonnosta -kampanjan vihervuosimitalilla. Tunnustus myönnettiin viherympäristön hyväksi tehdystä työstä. Palkitsemisperusteina Vihervuoden johtoryhmän sihteeri Seppo Närhi totesi muun muassa seuraavaa.

”Kaksivuotinen Iloa luonnosta -kampanja tekee tunnetuksi maaseudun luonnon terveysvaikutuksia ja aineettomia ekosysteemipalveluita. Luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnin kannalta on jo tunnistettu. Luonto virkistää mieltä, lievittää stressiä, vähentää allergioita ja vahvistaa ihmisen terveyttä. Tiedon jalkauttaminen eri kohderyhmille on kuitenkin vasta alkamassa.
 
Kampanja tekee tärkeää työtä tuomalla esille uusinta tutkimustietoa luonnon aineettomista arvoista. Kampanja kannustaa järjestöjä ja muita toimijoita kehittämään uudenlaisia väyliä ja palveluita maaseudun luonnosta ja terveyshyödyistä nauttimiseen. Pyrkimyksenä on myös luontoon liittyvien hyvinvointipalvelujen ja luontoon pohjautuvan yrittäjyyden tukeminen.
 
Iloa luonnosta on Maaseutupolitiikan neuvoston Ekosysteemipalvelut -verkoston kampanja, jota vetävät Suomen ympäristökeskus ja Tapio Oy sekä Luonnonvarakeskuksen koordinoima Creen Care -hanke, jota rahoittaa Euroopan maaseuturahasto. Kampanjan koordinaattoreina toimivat Kati Pitkänen SYKEstä ja Airi Matila Tapiosta.”

Lapset ja vanhukset ulos luontoon

Opettajat ovat lähteneet jalkauttamaan Iloa luonnosta -kampanjaa kouluihin. ”Suomalaisten lasten luontosuhde on muuttunut. Nykyisin ollaan enemmän sisällä ja liikutaan luonnon sijasta urheilu- ja leikkipuistoissa. Opettajat ja vanhemmat ovat vastuussa siitä, että saadaan lapset luontoon liikkumaan ja maaseudulle”, sanoo Kati Pitkänen.

Kampanjassa on mukana myös eläkeläisjärjestöjä, muun muassa Eläkeliitto. ”Monet ikääntyneet ovat syntyneet maalla ja luonto on ollut heille aina kiinteä osa elämää. Luontosuhdetta ei pitäisi päästää vanhanakaan katkeamaan. Myös huonokuntoisia, laitoksissa eläviä vanhuksia voidaan viedä luontoon, tai luonto voidaan tuoda heidän luokseen. Heidän kanssaan voidaan vaikka istuttaa yhdessä kukkia”, jatkaa Pitkänen.

”Hoitolaitoksiin on myös viety eläimiä vierailuille. Sen on havaittu aktivoivan jopa pahasta dementiasta kärsiviä vanhuksia”.

1LuontoPitkospuut750WEB

Maatilat järjestämään lehmäleirejä?

”Jatkossa on tärkeää miettiä, miten hoiva-, sosiaali- ja terveyspalveluista saataisiin maaseudulle liiketoimintaa. Miten palvelut voisivat edistää maaseudun yrittäjyyttä ja työllisyyttä?” pohtii Airi Matila.

Se edellyttää hänen mukaansa sitä, että esimerkiksi kuljetus- ja majoituspalvelut saataisiin kuntoon. ”Toivomme, että maaseudun yrittäjät ottaisivat tästä kopin. Esimerkiksi lomamökkien vuokranantajat voisivat tarjota asiakkailleen sellaisia oheispalveluja, jotka houkuttelisivat perheitä lomailemaan Thaimaan sijasta Suomen maaseudulla”, sanoo Matila.

Metsähallitus on jo alkanut järjestää palveluja. Esimerkiksi Viikko lammaspaimenena -tempaus on ollut menestys. Halukkaita tulijoita olisi vaikka kuinka paljon.

Maatiloilla voitaisiin järjestää vaikka lehmäleirejä. ”Yksi maatila Pohjois-Karjalassa onkin jo alkanut järjestää muutaman päivän leirejä, joilla pääsee hoitamaan lehmiä”, kertoo Kati Pitkänen.

2LampaatTervehtivat750Web

Terveysvaikutuksia mitataan

Sosiaali- ja terveyspalveluihin haluttaisiin mukaan luontohoiva, Green Care. Se voisi toimia hyvin esimeriksi kuntoutuksessa ja mielenterveyden hoidossa.

”Ruotsin Skånessa yhteiskunta korvaa jo esimerkiksi puutarhaterapiahoitoja burn out- ja sydäntautipotilaille”, kertoo tutkimusprofessori Liisa Tyrväinen Lukesta.

”Suomessa tällaiset hoidot eivät vielä ole Kela-kuntoutuksen piirissä. Meillä halutaan lisää tutkimustietoa terapian vaikuttavuudesta.”

Luonnonvarakeskuksessa on menossa monia luonnon hyvinvointivaikutuksiin liittyviä tutkimuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen, kanssa.

”Tutkimme esimerkiksi sitä, minkälainen luonto elvyttää parhaiten. Viemme koehenkilöitä erilaisiin metsäympäristöihin, joista osa on luonnontilaisia osa hoidettuja. Keräämme heiltä palautetta siitä, miten he ympäristöt kokevat ja mittaamme, miten he eri ympäristöissä palautuvat stressistä”, kertoo Tyrväinen.

3RuskaretkeilijoitaTauolla750Web
Airi Matila ja Kati Pitkänen ottivat vastaan Iloa luonnosta-kampanjalle myönnetyn tunnustuksen Vihervuoden päätöstapahtumassa 27.10. Säätytalolla.

 

Lisätietoja

Julkaistu myös www.iloaluonnosta.fi

Teksti Leena Rantajärvi ja Riku Lumiaro
Kuvat Riku Lumiaro ja Jari Lyytimäki (nostekuva ja kollaasi)


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi