Uutisarkisto

14.9.2015 8.00

Järjestöt kuntalaisten kumppanina

Miten kunnan asukkaiden osallisuutta ja hyvinvointia edistävä paikallinen hyvinvointipolitiikka tulevaisuudessa rakentuu, kun SOTE-uudistus etenee? Sininauhaliiton tuore tutkimus tarkastelee järjestöjen roolia kuntalaisten osallisuuden, läheltä saatavan tuen ja lähipalveluiden tuottamisessa.

Järjestöt kuntalaisten aktivoijina

Tapaustutkimuksen esimerkkikunnassa paikallinen hyvinvointipolitiikka perustuu kunnan ja muiden toimijoiden väliseen kumppanuuteen. Kunnassa on rakennettu hyvinvointistrategia, joka huomioi eri kuntalaisryhmien erilaiset tarpeet ja eriarvoiset elämäntilanteet.

Kuntaa edustaneet haastateltavat korostavat järjestöjen keskeistä merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Järjestöt tarjoavat paikkoja ja tilaisuuksia aktiivisen kansalaisuuden harjoittamiseen ja autettavasta auttajaksi kasvamiseen.  

Järjestöt asiakaslähtöisten palveluiden räätälöijinä

Fyysisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti pitkät etäisyydet tukea tarvitsevien ihmisten arjen ja erikoistuneiden ammattiauttajien välillä nähtiin julkisen palvelujärjestelmän heikkouksina. Tutkimukseen osallistuneessa kunnassa näiden etäisyyksien aiheuttamia haittoja vähennettiin kehittämällä räätälöityjä palveluja yhteistyössä järjestöjen kanssa. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti kristillisen päihdejärjestön kokonaisvaltaiseen ja liikkuvaan työotteeseen perustuvaa auttamistyötä kunnan maaseutumaisilla reuna-alueilla.

Kristillisen päihdejärjestön auttamistyö on konkreettista kotiin vietävää arjen tukea ja hoivaa haavoittuvassa elämäntilanteessa oleville kuntalaisille, jotka eivät itsenäisesti hakeudu julkisiin palveluihin tai paikallisyhteisöiden piiriin.

Tutkimuksen tausta

Artikkeli perustuu Sininauhaliitossa vuosina 2014–2015 toteutettuun tutkimukseen. Siinä on tarkasteltu paikallista kumppanuutta ja kristillisen päihdejärjestön auttamistyötä sekä kunnan että järjestön näkökulmasta. Tapaustutkimusta varten haastateltiin syys-lokakuussa 2014 keskisuuren suomalaisen kaupungin hyvinvointipalveluista vastaavan tilaajaorganisaation sekä palvelutuotannon edustajia kuntaorganisaation eri tasoilta. Lisäksi haastateltiin samassa kunnassa toimivan Sininauhaliiton jäsenjärjestön johtoa, työntekijöitä ja hallituksen jäseniä.

Tutkimusta on rahoittanut työ- ja elinkeinoministeriö / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR).

Tutkija Päivi Kivelän kirjoittama artikkeli Miten tulevaisuuden palvelujärjestelmä kohtaa ihmisen? on luettavissa Sininauhaliiton verkkojulkaisuna.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi