Uutisarkisto

19.12.2016 10.00

Kaivovesikilpailun järjestämiseen on luotu toimintamalli

Kaivovesikilpailun järjestäminen on nyt helppoa kilpailukonseptin avulla, jonka luomiseen saatiin rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöltä. Konseptia testattiin toteuttamalla maakunnan paras kaivovesi - kilpailu Keski-Suomen maakunnassa. Kilpailussa oli kaksi sarjaa; yksityiset porakaivot ja rengaskaivot. Loppukilpailu oli 17.9.2016 Ween Maan Viljaa kala- ja elomarkkinatapahtumassa Jyväskylässä.

Kilpailun tavoitteena oli kampanjoida turvallisen talousveden puolesta ja herätellä asukkaita kaivojen vedenlaadun tutkituttamiseen sekä kaivon huoltoon ja kunnostamiseen. Suomessa on arviolta 300 000 kotitaloutta ja suunnilleen saman verran loma-asuntoja, jotka saavat käyttövetensä omasta tai naapurien yhteisestä kaivosta.

Talousvesikaivojen vedenlaadun tutkituttamisen suositusväli on 3 vuotta. Koska kyseessä on suositus ja vedenlaadun tutkiminen on asukkaan vastuulla, niin usein vesitutkimus jää tekemättä. Vedenlaatua ei ole tutkittu ollenkaan tai tutkimus on tehty vain kerran ja tutkimuksesta on saattanut kulua pitkä aika.  Asukkaat luottavat veden aistinvaraiseen arvioon, vaikka vedessä saattaa olla terveydelle hyvinkin haitallisia värittömiä, hajuttomia ja mauttomia aineita. Kaivo tulisi myös huoltaa säännöllisesti vähintään kerran vuodessa, mutta usein havahdutaan vasta ongelmien ilmaantuessa. Huolto on tärkeää, koska yleensä huolletusta ja rakenteellisesti kunnossa olevasta talousvesikaivosta saadaan myös laadukasta talousvettä. 

Kaivovesikilpailu – konsepti

Konseptissa on kuvattu kilpailun toteuttajat, säännöt ja vaiheet. Kilpailun keskeiset toimijat ovat asiantuntijaraati ja makuraati. Asiantuntijaraati voi koostua esim. ympäristöterveystarkastajista ja raadin tehtävänä on tehdä kilpailuvesien alkukarsinta vedenlaadun tutkimustodistusten perusteella.  Tutkimustodistuksen muuttujat arvostellaan pikkuvesiasetuksen kriteereiden ja asiantuntijaraadin käyttöön tehdyn pisteytysjärjestelmän mukaan. Jos tutkimustodistusten perusteella useampi vesi saa saman pistemäärän, kaivon rakenteet vaikuttavat lopulliseen valintaan. Kaivojen rakenteet selviävät kuvista, jotka toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Loppukilpailuun valitaan jokaisesta kilpailusarjasta kolme kandidaattia makuraadin maisteltavaksi. Makuraadin jäsenten maistelun asiantuntijuudesta on tehtävässä hyötyä. Jokainen makuraadin jäsen sijoittaa maisteluvedet paremmuusjärjestykseen ja sijoitukset lasketaan maistelun lopuksi yhteen.

Kaikki loppukilpailuun edenneet kaivovedet palkitaan kunniakirjoin ja mahdollisuuksien mukaan palkinnoin. Keski-Suomen maakunnan paras kaivovesi – kilpailussa jaettiin loppukilpailuun edenneille kunniakirjojen lisäksi lahjakortit ja kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvottiin kaivojen kuntokartoituksia.

Kaivovesikilpailun makuraati

Miten kilpailu onnistui Keski-Suomessa?

Kilpailusta, kaivovesistä ja kaivojen kuntoasioista tiedotettiin puolen vuoden ajan kilpailun avaamisesta loppukilpailuun saakka mm. jätevesineuvonnan yhteydessä, tapahtumissa ja tiedotusvälineissä. Tietoa levitettiin viranomaisten välityksellä Keski-Suomen kuntiin ja alan ammattilaisille.

Kilpailu herätti kiinnostusta ja kyselyjä, mutta osallistujamääräksi lopulta jäi vain 10 osallistujaa.  Suurin este osallistumiselle oli tutkimustodistuksen puuttuminen ja haluttomuus maksaa vedenlaadun tutkimuksesta. Kampanjointi onnistui kilpailun ohella kuitenkin hyvin ja vesijohtoverkostojen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen asukkaille jaettiin runsaasti kaivotietoa.

Tavoitteena on, että kaivovesikilpailu vakiintuisi kolmen vuoden välein järjestettäväksi kilpailuksi muissakin Suomen maakunnissa ja edelleen valtakunnalliseksi Suomen paras kaivovesi – kilpailuksi. Yksityisten kaivojen sarjojen lisäksi kilpailusarjoina voisivat tarvittaessa olla isommat vesilaitokset ja vesiosuuskunnat. 

Lisätietoja:

Tuija Manerus, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaivovesikilpailukonsepti www.jamk.fi/kaivovesikilpailu ja www.aitomaaseutu.fi/tietopankki


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi