Uutisarkisto

23.4.2015 14.58

Kansalaisyhteiskunta asuu ihan koulun naapurissa

Uudessa opetussuunnitelmassa korostuvat osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. Humanistinen ammattikorkeakoulu tukee kansalaisvaikuttamisen opettamista edistämällä hankkeellaan kylätoiminnan ja oppilaitosten yhteistyötä.

Opettajille ja paikallisyhteisöille työpajoja ympäri Suomen

Kaikilla kouluasteilla siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2016. Uusien taitojen opettamisen tueksi Humanistinen ammattikorkeakoulu järjestää opettajien ja paikallisyhdistysten yhteisiä työpajoja ympäri Suomen. Työpajoissa tutustutetaan saman alueen opettajia ja paikallisyhdistysten toimijoita toisiinsa ja rakennetaan yhdessä uusia yhteistyön muotoja, kuten kansalaisvaikuttamisen ajokorttia.

Kylätoiminnan ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen maaseutualueilla (Kylät ja koulut) -hankkeen tavoitteena on rakentaa koulujen ja ihan niiden naapurissa asuvien paikallisyhdistysten välille kestävää yhteistyötä, joka antaa alueen lapsille ja nuorille eväät osallisuuteen, aktiiviseen kansalaisuuteen ja lähidemokratian käyttämiseen ja paikallisyhdistyksille lisää elinvoimaa alueen nuorten osallisuutta lisäämällä.

Kansalaisvaikuttamisen ajokortti nousi esiin opettajille tehdyssä kyselyssä

Hankkeessa tehtiin syksyllä 2014 laaja valtakunnallinen kysely koulu- ja paikallistoimijoille. Kyselyyn vastasi yhteensä 332 opettajaa ja yhdistystoimijaa ympäri Suomen. Vastauksissa korostui selvästi halu tehdä enemmän yhteistyötä, esimerkiksi kyselyyn vastanneista opettajista ja rehtoreista lähes 2/3 halusi tehdä enemmän yhteistyötä paikallistoimijoiden kanssa.

Mutta samalla korostui myös se, että koulu ja yhdistykset eivät tunne toisiansa, vain alle puolet kyselyyn vastanneista koulutoimijoista tunsi useampia paikallistoimijoita. Haasteeksi yhteistyölle koettiin ajanpuute, rahanpuute ja kyläkoulujen lakkauttaminen. Toiveina koulujen ja paikallisyhdistysten yhteistyöhön puolestaan nousivat vierailut puolin ja toisin, yhdistysten tekemät materiaalipaketit ja talkoot, teemapäivät ja tapahtumat.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä / työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa Kylät ja koulut -hanketta.

Lisätietoja:
Kylät ja koulut –hankkeen kotisivut

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi