Uutisarkisto

17.6.2015 9.30

Kansallista menestystä modernilla maaseutupolitiikalla

OECD:n kymmenes kansainvälinen maaseutukonferenssi pidettiin Memphisissä Tennesseessä 19.-21.5.2015. Konferenssin keskeinen viesti oli, että modernia maaseutupolitiikkaa tarvitaan, kun tavoitellaan kilpailukyvyn parantamista ja hyvinvointia maaseutualueilla.
Yhdysvaltojen maatalousministeri Tom Vilsack isännöi konferenssia, jonka teemana oli kansallisen menestyksen edistäminen modernilla maaseutupolitiikalla. Konferenssi kokosi noin 200 osallistujaa yli kahdestakymmenestä eri maasta.

Uuden maaseutupolitiikan toimeenpano

Läpileikkaavana teemana päivien ohjelmassa oli OECD:n määrittelemät uuden maaseutupolitiikan tavoitteet, joista keskeisin on kaikkien maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvoinnin parantaminen.  Uudesta maaseutupolitiikasta ja sen tavoitteista voit lukea lisää OECD:n esitteestä; New Rural Policy: Linking up for growth.

Konferenssin  keskeisiä teemoja olivat maaseutualueiden taloudellinen kasvu osana kansallista kasvustrategiaa, erilaiset maaseutualueet ja niiden mahdollisuudet ja haasteet, kansalaisten osallistaminen ja palveluiden saatavuuden parantaminen maaseutualueilla.

Keskustelussa oli esillä myös näyttöön perustuva maaseutupolitiikka (evidence-based policy), missä OECD:n kehittämät indikaattorit ja maiden väliset vertailut ovat keskeisessä roolissa. 

Suomalaisia esimerkkejä esillä konferenssissa

Pitkästä matkasta huolimatta suomalaisia osallistui konferenssiin energinen viisihenkinen porukka. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kehittämisjohtaja Risto Poutiainen kertoi biotalouden tavoitteista ja kasvumahdollisuuksista omassa maakunnassaan  ympäristönäkökulmaa käsittelevässä osiossa.  Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n pääsihteeri Christell Åström kertoi maaseudun palveluesimerkeistä ja -ratkaisuista osuudessa, missä pohdittiin palveluiden saatavuutta maaseutualueilla.

Muut suomalaisosallistujat olivat maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, Karelia ammattikorkeakoulun opinto-ohjaaja Anne Poutiainen sekä  Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne.

Juhlapuheiden antia

Mari Kiviniemi edusti OECD:n apulaispääsihteerin roolissa järjestöä konferenssissa. Hän painotti puheenvuorossaan maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta ja molemminpuolista hyötyä tästä yhteistyöstä. Puheenvuorossaan Kiviniemi nosti myös esille, miten tärkeää on, että kansallisella tasolla ministeriöiden väliset sektorirajat pystyttäisiin ylittämään.

EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan korosti useaan otteeseen yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen (Community-led Local Development, CLLD) tärkeyttä. Leader-toiminnan hän nosti esille hyvänä eurooppalaisena esimerkkinä muille.

Suomalaisille osallistujille konferenssi antoi paljon uusia kontakteja ja uutta näkökulmaa. Monessa maassa tehdään vaikuttavaa maaseutupolitiikkaa eri aloilla. Seminaari antoi myös vahvan uskon siihen, että Suomessa ollaan oikealla tiellä maaseutupolitiikan saralla. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 teemoina olevat osallisuus ja lähidemokratia, asuminen ja palvelut, elinkeinot  ja osaaminen, maankäyttö ja infrastruktuuri sekä ekosysteemipalvelut, olivat kaikki tavalla tai toisella nähtävissä myös OECD:n konferenssin teemoissa. 

Lisätietoja
Christell Åström, puh. 050 5747 993
Konferenssin verkkosivut: www.oecd.org/rural/rural-development-conference

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi