Uutisarkisto

7.9.2016 12.13

Komission maaseutukonferenssi linjasi: ”Parempi elämä maaseutualueilla”

Corkin julistuksessa painotetaan tarvetta nykyistä paremmalle kaupunkien ja maaseudun väliselle kumppanuudelle ja sen tärkeyttä koko unionille. Julistuksessa nousee vahvasti esille maaseutuvaikutusten arviointi sekä paikkaperustaisuus.

Corkin 2.0 julistus "Parempi elämä maaseutualueilla" sisältää kymmenen kohtaa, jotka ovat lyhyesti: Maaseudun menestyksen edistäminen, maaseudun arvoketjujen vahvistaminen, sijoittaminen maaseudun elinkykyyn ja -voimaisuuteen, maaseudun ympäristön säilyttäminen, luonnonvarojen hallitseminen, kannustaminen ilmastotoimiin, osaamisen ja innovaatioiden vauhdittaminen, hallinnan (governance) edistäminen maaseudulla, hallinnon selkeyttäminen ja politiikkatoimenpiteiden ja niiden vastuullisuuden parantaminen.

Tietoa maaseudun potentiaalista on lisättävä

Julistus kehottaa päättäjiä Euroopan unionissa parantamaan yleistä tietämystä maaseudun potentiaalista ja niistä resursseista, joita maaseutualueilla on tarjota taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin sekä maaseudun mahdollisuuksista, joista hyötyvät kaikki Euroopan kansalaiset.

Julistuksessa kannustetaan myös sijoittamaan maaseutuyhteisöjen identiteettiin ja maaseudun mahdollisuuksiin luoda kasvua sekä maaseutualueiden houkuttelevuuteen, jotta ihmiset voisivat elää ja toimia maaseudulla elämänsä eri vaiheissa.

Sektoripolitiikkojen tarkastelua maaseutusilmälasein

Päättäjiä kehotetaan myös kehittämään maatalous- ja maaseutupolitiikkaa tulossuuntautuneemmaksi, selkeämmäksi ja joustavammaksi perustuen kumppanuuteen, ja joka heijastaa unionin tavoitteita sekä ruohonjuuritason tarpeita ja toiveita. 

Julistuksessa painotetaan eri makro- ja sektoripolitiikkojen systemaattista tarkastelua maaseutusilmälasein ottaen huomioon päätösten mahdolliset ja todelliset vaikutukset ja seuraamukset maaseudun työpaikoille, kasvun ja kehityksen mahdollisuuksille, sosiaaliselle hyvinvoinnille sekä maaseutualueiden laadulle ja yhteisöille.

 

Lisätietoa

Julistuksen muodostamiseen ja Euroopan maaseudun kehittämisen konferenssiin osallistui noin 250 eri sidosryhmän edustajaa eri puolilta Eurooppaa. Konferenssi järjestettiin Corkissa 5.-6.9.2016. Vastaava konferenssi järjestettiin Corkissa vuonna 1996, jolloin annettiin ensimmäinen Corkin julistus ”Elävä maaseutu”.

Kaikki Euroopan maaseudun kehittämisen konferenssin materiaalit ovat luettavissa täällä.

Lue koko Cork 2.0 "A Better Life in Rural Areas" (Parempi elämä maaseutualueilla) täältä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi