Uutisarkisto

18.8.2017 10.00

Kuljetustuen (mom. 32.50.44) jatko varmistettava

Valtiovarainministeriö esittää budjettiesityksessään, ettei kuljetustukea jatketa vuoden 2017 jälkeen. Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) Harvaan asutun maaseudun sekä Osaaminen ja työllisyys -verkostot pitävät kuljetustukea elintärkeänä alueen yrityksille.

Kuljetustuki ei vääristä kilpailua, vaan se on sijainnista johtuvan epäedun pienentäjä

Itä- ja Pohjois-Suomen aluetalouksien kehittymistä rasittavat mm. pitkistä etäisyyksistä, heikosta saavutettavuudesta sekä tieverkon huonosta kunnosta johtuvat kilpailukykyhaitat. Tätä on kompensoitu kuljetustuella edistäen siten paikallisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden kilpailukykyä myös kansainvälisessä kaupassa. Kuljetustukea maksetaan vuosittain noin 250 pienelle ja keskisuurelle yritykselle.

Kuljetustuki on kansallisen politiikan tahtotilakysymys

Ruotsissa kuljetustukea myönnettiin vuonna 2016 noin 40,55 m€ eli se oli lähes kymmenen kertaa suurempi kuin Suomessa (5 m€). Tukea saa Ruotsissa noin 700 yritystä vuosittain.

Kuljetustuki on hallittavissa oleva yritystuki, joka ei ohjaa tekemään virheellisiä ja kannattamattomia investointipäätöksiä. Tuella voidaan tukea pääomien hakeutumista myös harvaan asutuille aluille, jos alueen muut luontaiset kilpailuedellytykset ovat kunnossa. Myöskään EU ei ole este kuljetustuelle vaan kyse on kansallisesta poliittisesta tahtotilasta.

Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) alainen Harvaan asutun maaseudun verkosto esittää alkuvuodesta 2017 valmistuneen Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategian 2017-2020 mukaisesti: Vahvistetaan ja nostetaan esille harvaan asutun maaseudun kilpailukykytekijöitä: Varmistetaan kuljetustuen jatkuminen vuoden 2017 jälkeen ja nostetaan se pohjoismaiselle tasolle.

Lausunto kuljetustuesta (HAMA ja OTE) (pdf) (300.4 KB)


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi