Uutisarkisto

20.10.2016 15.00

”Kumppanuuden rakentamisen tavoite on pelastaa Suomi”

Näin totesi YTT Juha Heikkala Kumppanuuspäivässä Helsingissä 19.10.2016. Päivän aikana todettiin, että kolmannella ja neljännellä sektorilla on yhteiskunnassa yhtä tärkeä ja arvokas  rooli kuin julkisella ja yrityssektorilla. Ne ovat paljon enemmän kuin pelkkiä julkisen sektorin tai yritystoiminnan täydentäjiä. Kumppanuuspäivä kokosi Kuntatalolle noin 100 osallistujaa eri puolilta Suomea. Keskustelua seurattiin laajasti myös suoran lähetyksen kautta verkossa.

Kaija Majoinen, Kuntaliiton tutkimus- ja kehitysjohtaja, korosti kumppanuuden merkitystä tulevaisuuden kunnassa. Vaikka kuntiin kohdistuu monia muutoksia, mielikuva tulevaisuuden kunnasta on pääosin positiivinen. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja paikallisen elinvoiman kehittäminen tapahtuu kumppanuudessa kuntalaisten, järjestöjen, yritysten, sidosryhmien ja muiden kuntien kanssa. Majoinen peräänkuulutti käytännön toimia vahvistaa kumppanuuksia ja eri toimijoiden välistä luottamusta ja yhteisiä tavoitteita.

Kaija Majoinen Kumppanuuspäivä 2016
Kaija Majoinen

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen lähestyi kumppanuutta korostaen julkisen vallan vastuuta ja hankintojen järkevyyttä. Julkisella vallalla on yleisvelvoite huolehtia kansalaisten tärkeimmistä peruspalveluista, mutta eri ryhmien hyvinvointia ja palveluja voidaan parantaa myös kumppanuuksin, esimerkiksi lisäämällä järjestöiltä tehtäviä suorahankintoja. Kilpailutus toimii ja on tarpeen palveluissa, joissa on aidot, toimivat markkinat. Pietikäinen kritisoi sitä, etteivät poliitikot Suomessa ole ymmärtäneet sosiaalitalouden merkitystä. ”Vahva järjestökenttä on sosiaalinen innovaatio, josta Suomen täytyisi pitää kynsin hampain kiinni”, sanoi Pietikäinen.

Marianne Heikkilä ja Sirpa Pietikäinen Kumppanuuspäivä 2016
MEP Sirpa Pietikäinen ja Marianne Heikkilä

 

Dosentti Jorma Niemelä Diakonia-ammattikorkeakoulusta vei kuulijat valokuvien ja lehtileikkeiden avulla ajatusmatkalle tulevaisuuden Suomeen. Niemelä aloitti maalaamalla synkän kuvan tämän päivän globaaleista, taloudellisista ja inhimillisistä uhkista sekä haasteista, mutta jatkoi valoisammin nostaen esille monia ihmisten ja ajan muutoksesta kertovia ilmiöitä. Tavoitteeksi Niemelä asetti sellaisten inklusiivisten, älykkäiden ja resurssitehokkaiden toimintatapojen ja ekosysteemien luomisen, joissa valtaistetaan ja voimaannutetaan kansalaiset ja kansalaisyhteiskunta, ja jotka yhdistävät kaikkien eri toimijoiden kyvykkyyden ratkaista taloudellisia, ekologisia, sosiaalisia, terveydellisiä ja sivistyksellisiä ongelmia. Tämänkaltaisen ekosysteemiajattelun olisi oltava osa myös maakunta- ja sote-uudistusta. 

 

Lotta Johansson Överenskommelsen Kumppanuuspäivä 2016

Lotta Johansson kertoi Ruotsissa jo pian 10 vuoden ajan tehdystä kumppanuustyöstä. Keskustelu tämän Överenskommelsen-työn tarpeellisuudesta käynnistyi, kun julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyön pelisääntöjä sekä järjestöjen tekemän työn yhteiskunnallista merkitystä haluttiin kirkastaa. Överenskommelsen-työn johtoryhmän puheenjohtajana toimiva Johansson korosti kumppanuuksien rakentamisen perustuvan dialogiin, avoimuuteen, pitkäjänteisyyteen sekä siihen, että yhteistyöhön osallistuvat tahot – valtio, kunnat ja järjestöt – ovat itsenäisiä ja riippumattomia. Kansallisella tasolla sovitut yhteiset arvot ja pelisäännöt toimivat työkaluna, kun paikallisen ja alueellisen tason överenskommelsen-sopimuksia ja -prosesseja toteutetaan.

 

Juha Heikkala Kumppanuuspäivä 2016

YTT Juha Heikkala Valo ry:stä veti aamupäivän puheenvuorot yhteen toteamalla, että puheenvuoroissa tuli erinomaisesti esille kaikki se tieto, taito ja ymmärrys, joita tarvitaan kumppanuuden edistämiseksi Suomessa. Heikkala korosti, että todellisia muutoksia saadaan aikaan, kun keskitytään pitkäjänteisiin strategisiin kumppanuuksiin lyhytjänteisen yhteistyön tai näkökulman asemesta. Kaikkein tärkeimpänä kumppanuuden kulmakivenä hän kuitenkin korosti ihmistä ja inhimillisyyttä: olenko itse aidosti tekemässä muutosta? Heikkala kiteytti aamupäivän tunnelman toteamalla, että "kumppanuus tarkoittaa enemmän tai vähemmän sitä, että Suomi pelastuu".

 

Kumppanuuspäivän puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä Marttaliitosta. Kumppanuuspäivä järjestettiin yhteistyössä Maaseutupolitiikan neuvoston, Kuntaliiton ja oikeusministeriön kesken. 

Kumppanuuspäivän aineistot löytyvät Kumppanuuden käsikirjastosta. Sieltä löytyy myöhemmin myös linkki aamupäivän videotallenteeseen.

Kumppanuuspäivän iltapäivässä paneuduttiin kuudessa teemallisessa kumppanuuspöydässä muun muassa hankintoihin ja järjestöavustusten vastikkeellisuuteen, osallistuvaan budjetointiin, kansalaistoiminnan tulevaisuuteen, sekä kuntien ja yritysten kumppanuuteen. Näiden kumppanuuspöytien lisäksi iltapäivällä käytiin neuvottelu siitä, miten kumppanuustyötä tulisi Suomessa jatkaa. 

Lisätietoja:
Ritva Pihlaja
erityisasiantuntija
MANE, kumppanuustyö
0400 895140, ritva.pihlaja@pp.inet.fi, @RitvaPihlaja


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi