Uutisarkisto

15.2.2016 10.13

Kumppanuustyöhön vauhtia

Maaseutupolitiikan verkoston työssä panostetaan tänä vuonna kumppanuuteen. Tavoitteena on konkretisoida, mitä kumppanuuksilla tarkoitetaan ja siten parantaa kumppanuusosaamista sekä paikallisella että kansallisella tasolla.

Kumppanuus nostettiin maaseutupolitiikan verkostossa sen työn yhdeksi tärkeäksi painopisteeksi keväällä 2015. Tuolloin hyväksytyllä kannanotollaan maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä korosti julkisen sektorin, järjestöjen ja yritysten hyvää yhteispeliä. Kumppanuuden kehittämisen todettiin kuuluvan kaikille, niin valtiolle, kunnille, yksityiselle sektorille kuin järjestöillekin.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kannanoton pääviestit.

Kumppanuuksien ja yhteistyön erilaisten muotojen kehittäminen on yksi keino parantaa hyvinvointia, palveluja, paikallista elinvoimaa, demokratiaa ja työllisyyttä. Yhteispeliä tarvitaan aiempaa enemmän, kun julkinen talous tiukkenee eivätkä totutut tavat toimia enää riitä.

Kumppanuus kiinnostaa

Kumppanuustyötä jatkettiin lokakuussa 2015 järjestämällä yhdessä Kuntaliiton kanssa Kumppanuuspäivä. Se kiinnosti suurta joukkoa kuntien, järjestöjen ja kehittäjäorganisaatioiden ihmisiä. Päivän aikana kuultiin lukuisista mielenkiintoisista esimerkeistä.

Kumppanuuspäivä osoitti, että kumppanuudelle on kovasti kysyntää ja kiinnostusta laajasti. Mutta samalla todettiin, ettei kumppanuuspolitiikkaa Suomessa vielä ole eikä se ole toimintatapana tuttu. Koko asian ymmärrettäväksi tekemisessä on vielä paljon tekemätöntä työtä.   

Esimerkkejä, ymmärrystä, osaamista, asennetta, sillanrakentamista…

Maaseutupolitiikan verkosto jatkaa työtä aiheen parissa vuoden 2016 aikana. Ajankohta on mitä parhain. Kumppanuus liittyy suoraan keskusteluun tulevaisuuden kunnista ja siitä, miten Suomen ja suomalaisten hyvinvointi onnistutaan jatkossa turvaamaan.

Kumppanuustyössä tähdätään siihen, että erilaiset kumppanuudet julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä ovat tulevaisuudessa monipuolisesti lisäämässä ihmisten, lähiyhteisöjen ja tulevaisuuden kuntien hyvinvointia ja elinvoimaa. Tähän pyritään

  • lisäämällä erilaisten käytännön esimerkkien avulla ymmärrystä siitä, mitä kumppanuus käytännössä on ja miten kumppanuus voi olla yksi keino esimerkiksi palvelujen, hyvinvoinnin ja terveyden, paikallisen elinvoiman, demokratian tai arjen turvallisuuden edistämisessä sekä työllistämisen tai maahanmuuttajien kotouttamisen välineenä,

  • rakentamalla siltoja käytännön ruohonjuuritason kumppanuustyön sekä kansallisen uudistamis- ja vaikuttamistyön välille,

  • muokkaamalla kumppanuusmyönteisiä asenteita,

  • parantamalla kumppanuusosaamista sekä paikallisella että kansallisella tasolla,

  • madaltamalla kumppanuuteen liittyviä esteitä, joita on niin tiedon ja ymmärryksen puutteista johtuen, asenteissa sekä lainsäädännössä ja sen tulkinnoissa, sekä

  • tuomalla kumppanuus toiminta- ja ajattelutapana sekä arvona pysyväksi osaksi suomalaista yhteiskunta­politiikkaa sekä tulevaisuuden kuntien ja paikallisen toiminnan arkea ja varmistamalla kumppanuustyön jatkuminen.  

Kumppanuustyötä vetää alan konkari Ritva Pihlaja. Työ on osa kansalaistoiminnan verkoston toimintaa, ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aiheesta kiinnostuneet, ottakaa reilusti yhteyttä! Kaikenlaiset kysymykset, kritiikki, toiveet ja erityisesti vinkit hyvistä kumppanuusesimerkeistä ovat erittäin tervetulleita.


Yhteystiedot:

Ritva Pihlaja, erityisasiantuntija

Maaseutupolitiikan verkosto, kumppanuustyö

puhelin 0400 895140

sähköposti etunimi.sukunimi@pp.inet.fi


Kumppanuuksia ja eri sektoreiden yhteispeliä tarvitaan monessa.Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi