Uutisarkisto

13.8.2015 9.30

Kylämökkeily voi täyttää maaseudun tyhjeneviä rakennuksia

Erilaiset mökkeilyn muodot kasvattavat suosiotaan. Tuoreessa tutkimusraportissa esitellään vapaa-ajan asumista maaseudun kylissä ja taajamissa erityisesti alue- ja yhdyskuntarakenteen näkökulmasta.

Mökki metsässä, rannalla, matkailukeskuksessa tai kirkonkylällä

Suomalaisten mielikuvissa vapaa-ajan asuminen on perinteisesti tarkoittanut mökkeilyä omassa rauhassa vesistöjen rannoilla, mummonmökissä metsän keskellä tai vuokramökissä matkailukeskuksessa. Todellisuudessa suomalaisten vapaa-ajan asuminen on hyvin monimuotoista ja erilaiset mökkeilyn muodot ovat kasvattaneet suosiotaan.

Yhtenä olemassa olevana, mutta huonosti tunnistettuna mökkeilyn muotona voidaan pitää vapaa-ajan asumista kylissä ja taajamissa, osana niiden yhdyskuntarakennetta ja yhteisöä sekä lähellä palveluja.

Kylämökkeily piristää maaseudun taajamia

Maaseudun kehittämisessä ja maankäytön suunnittelussa onkin viime vuosina kiinnitetty huomiota kyläasutuksen eheyteen, minkä suhteen autioituviin kyliin ja taajamiin sijoittuva vapaa-ajan asuminen on avainasemassa. Ilmiöön on asetettu toiveita tyhjenevän rakennuskannan uusiokäytön ja kylien elinvoimaisuuden säilyttämisen näkökulmasta.

Kylämökkeilyllä voidaankin periaatteessa nähdä olevan monia yhdyskuntia elävöittäviä ja yhdyskuntarakenteen eheyteen ja ympäristövaikutuksiin liittyviä positiivisia vaikutuksia. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole itsestään selviä ja niiden todentamiseksi tarvitaan lisätietoa kylämökkeilystä, josta ei ole toistaiseksi ollut saatavilla koko maan käsittävää tietoa.

Mökkitieto yhdistetty ensimmäistä kertaa alue- ja yhdyskuntarakenteen analyyseihin

Itä-Suomen yliopiston tuoreessa julkaisussa esitellään Eheyttävä kylämökkeily? Vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa -tutkimushankkeen tuloksia. Tutkimuksessa on yhdistetty ensimmäistä kertaa kattavasti vapaa-ajan asuntoja kuvaavat tietoaineistot laajempiin alue- ja yhdyskuntarakenteen aluerajauksiin ja analyyseihin.

Tutkimuksen mukaan mökkeily kylissä ja taajamissa ei ole marginaalinen ilmiö, vaan merkittävä osa suomalaisten vapaa-ajan asumista. Reilu  neljännes vapaa-ajan asunnoista sijaitsee kylissä, taajamissa tai kaupungeissa ja niiden lähialueilla.

Raportissa luodaan yleiskuva kylämökkeilyn laajuudesta, kehitysmahdollisuuksista ja alueellisista eroista. Lisäksi pohditaan mökkeilyn suhdetta maaseudun muuhun yhdyskuntarakenteeseen, maaseudun tyhjenevän asuntokannan uusiokäyttöä vapaa-ajan asumisessa ja tarkastellaan valtakunnalliseen tilastointiin ja tietoaineistoihin liittyviä ongelmakohtia ja kehittämistarpeita. Raportti perustuu maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n rahoittaman tutkimushankkeen tuloksiin.  
 
Vepsäläinen, Mia & Hiltunen, Mervi J. (toim.) (2015) Kylämökkeily Suomessa: vapaa-ajan asuminen maaseudun kylissä ja taajamissa. Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Lisätietoja: Mia Vepsäläinen, Itä-Suomen yliopisto, puh. 046 9213 701

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi