Uutisarkisto

18.3.2016 12.00

Lähiruoan käytön lisääminen vaatii tahtotilaa

Lähiruoan käytön lisäämisen edellytys julkisissa keittiöissä on vahva tahtotila. Lähiruoan käytön lisäämiseksi kehitettiin viisiportainen verkostomalli. Lähiruokayrittäjien alueellinen verkostomalli muodostettiin tapaustutkimuksen kautta.

Verkostomallin ensimmäinen edellytys on vahva tahtotila. Toisessa vaiheessa selvitetään edellytykset lähiruokayhteistyön kehittämiselle ja lähiruoan käytön lisäämiselle.

Toimijoiden verkottamisen osalta arvioidaan aluksi, millaiset resurssit esimerkiksi ruokapalveluilla on järjestää työpajoja tai kokouksia mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Eri toimijoiden järjestämiä tilaisuuksia kannattaa hyödyntää, sillä ne ovat hyvä paikka tutustua ja kohdata lähiruoantuottajia. Lähiruoan käyttöä edistävät toimenpidesuunnitelmat on syytä käydä läpi.

Edellisessä vaiheessa kootuista teemoista ja eri toimijoiden rooleista muodostetaan toimenpide-ehdotuksia ja niiden toteutussuunnitelma. Viimeisenä vaiheena on toimenpiteiden toimeenpano ja seuranta.

Lisätietoja on saatavilla Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa.

Ruokaketjun alueellisen verkostomallin kehittäminen Oulun Eteläisen alueella : RuokaNET-hankkeen loppuraportti

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi