Uutisarkisto

18.8.2015 10.15

Lempäälän lähidemokratiakokeilusta oppia muuallekin

Lempäälässä on reilun vuoden verran kehitetty lähidemokratian käytäntöjä.  Kokemuksia sähköisestä asioinnista, käyttäjien mukaan ottamisesta ja tekemisen demokratiasta kuullaan 25.8. järjestettävässä seminaarissa, johon voi osallistua myös etänä.

Lähidemokratiatoimintakunta vahvistaa kuntalaisten osallisuutta

Lempäälän 22 000 asukkaan kunta sijaitsee Pirkanmaalla, Tampereen eteläpuolella. Lähidemokratian kehittämiseksi kunnanhallitus perusti lähidemokratiatoimikunnan määräajaksi 2014–2015. Toimikunnan tehtäväksi annettiin vahvistaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen.

Lähidemokratian kehittämisen tukena on ollut toimintatutkimuksena toteutettu hanke. Tulokset ja tavoiteltu muutos dokumentoidaan hankkeessa niin, että ne ovat jaettavissa ja hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

Viranhaltijoita pitää sparrata toimintatapojen muutokseen

Lempäälässä lähidemokratia on koko kunnan kattava toimintatapa, joka sisältää mm. sähköiset osallistumismahdollisuudet, käyttäjädemokratian ja niin sanotun tekemisen demokratian.

Hankkeessa kunnan toimialoja ja viranhaltijoita on sparrattu johtoryhmissä ja yksittäin. Tapaamisissa on käyty läpi toimialojen osallistavia käytänteitä ja kannustettu käyttämään esimerkiksi asiakasraateja, kokeilemaan sähköisiä sovelluksia, keräämään palautetta ja tekemään kyselyitä.

Lähidemokratiaa on vahvistettu lisäämällä sähköistä viestintää ja hyödyntämällä sosiaalista mediaa sekä tekemällä yhteistyötä paikallismedian kanssa. Asukas-, omakoti- ja kyläyhdistyksille toteutettiin yhdistysselvitys ja järjestettiin yhdistystapaamiset. Lempääläläiset järjestivät yhteisen talkoopäivän, joka onnistui niin hyvin, että Talkoopäivä ry on päättänyt antaa Lempäälälle Suomen talkoohenkisin kunta 2015 -palkinnon.

Suurin este lähidemokratian etenemiselle ovat asenteet

Uusien osallisuutta lisäävien keinojen käyttöönotto aiheuttaa muutosvastarintaa - tai vähintäänkin saa aikaan hymähtelyä. Lempäälän hankkeen ja lähidemokratiatoimikunnan työn tuloksena lähidemokratia on ollut kunnan arkipäivässä enemmän esillä. Kunnanvaltuuston kokouksia on videoitu ja moni lempääläläinen on törmännyt kunnan ajankohtaisiin asioihin ja osallistumismahdollisuuksiin Facebookissa.

Lähidemokratian sisältö herättää vielä kysymyksiä – Mistä tietää milloin ja miten lähidemokratia toteutuu? Kenen vastuulla lähidemokratian toteuttaminen on, ja millainen on kenenkin rooli siinä? Asenteet ja ajattelutavat muuttuvat pikkuhiljaa myönteisemmiksi, kun ymmärrys asiasta lisääntyy.

Kunnan on tehtävä osallistumiskynnys matalaksi

Ihmisten osallistumista on vaikea ennakoida. Kuntalaiset päättävät itse, mihin ja miten he osallistuvat. Kuntaorganisaation tulee tehdä osallistumisen kynnys mahdollisimman matalaksi. Tämä tarkoittaa selkeää viestintää ja asioiden tarjoamista sopivissa paketeissa. Kunnalta vaaditaan lähidemokratiaherkkyyttä ja valppautta.
 
Lempäälässä tavoitteena on saada lähidemokratiasta pysyvä ja arkinen osa kunnan toimintaa. Kahden vuoden hankkeen aikana asioita on saatu hyvin alkuun, mutta paljon on vielä tehtävää.

Lue lisää raportista ja tervetuloa päätösseminaariin

Hankkeen päätösseminaari järjestetään 25.8. Lempäälässä. Seminaariin paikan päälle tai verkon kautta ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät Lempäälän kunnan Osallistu ja vaikuta -sivuilta. Hankkeen raportti tulee luettavaksi sivuille syksyn aikana.

Lempäälän kunnan toteuttamaa lähidemokratian kehittämishanketta rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän esityksestä.

Lisätietoja: projektisuunnittelija Anna Kulmakorpi, Lempäälän kunta, puh. 040 133 7711


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi