Uutisarkisto

17.5.2016 12.00

Luonnontuotealan kasvu jatkuu

Luonnontuotealan yritysten määrä kasvaa, todetaan tuoreessa alan toimialaraportissa. Uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti kosmetiikka-alalle ja ravintolisien valmistukseen. Terveystrendi lisää luonnontuotteiden kysyntää maailmalla ja luo alalle nostetta. Suomen ylivoimatekijöitä ovat erityisesti arktisuus, puhdas luonto ja ympäristöolosuhteista johtuen luonnontuotteiden suuremmat arvoainepitoisuudet.

Liikevaihto kasvussa lamasta huolimatta

Toimialaraportin mukaan eniten luonnontuotealan yrityksiä on elintarvikesektorilla, lähes 250. Alkutuotannossa yrityksiä on vajaa 200, hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalla sekä matkailussa kummassakin noin 50 ja kemian yhdisteiden alalla vajaa 30. Kaikkiaan alalla toimii yrityksiä liki 700, jos mukaan lasketaan myös suuret monialayritykset, jotka jalostavat luonnontuotteita.

– Alan liikevaihto on kasvussa pitkästä lamasta huolimatta. Uusia yrityksiä on syntynyt erityisesti ravintolisien valmistukseen sekä hyvinvointi- ja kosmetiikka-alalle. Kosmetiikka-ala kasvaa, ja erityisesti kasvussa on luonnonkosmetiikka. Lähes kaikki uudet yritykset ovat mikroyrityksiä, toteaa raportin koonnut toimialapäällikkö Anne Ristioja Lapin ELY-keskuksesta.

– Sukupolvenvaihdos näkyy siten, että alalle on tullut nuoria yrittäjiä. Uutta on myös se, että alalle siirtyy kokeneita yrittäjiä myös täysin toisilta aloilta – luonnontuotteiden noste on huomattu.

Terveystrendi lisää kysyntää

Maailmanlaajuinen terveystrendi lisää luonnontuotteiden kysyntää. Kysynnän kasvu näkyy paitsi perinteisissä luonnontuotteissa, kuten marjoissa, myös uusissa tuotteissa. Pakurin ja muidenkin lääkinnällisten sienten suosio Aasiassa on suuri. Suomalaisten ponnistukset pakurin saannin lisäämiseksi ovat jo alkaneet. Suomessa on kehitelty menetelmä, jolla pakurisientä viljellään heikkotuottoisissa koivikoissa. Luonnonvarakeskus (LUKE) on käynnistänyt hankkeen myös muiden luonnonsienten viljelemiseksi.

– Maailmalla kiinnostavat myös ns. puuvedet, ”tree waters”. Suomesta viedään jo mahlaa ja koivujuomaa, mutta myös muille puista innovoiduille juomille on kysyntää. Maailman elintarvikemarkkinoilla kaikki Free from -tuotteet ovat haluttuja. Suosituimpia ovat laktoosittomat ja gluteenittomat vaihtoehdot. Lisäksi vegaaneille on tarjolla paljon tuotteita. Luonnontuotteet sopivat näihin erikoisruokavaliotuotteisiin.

Vastuullisuuden keskeinen merkitys

Vastuullisuus on nousemassa keskeiseksi arvoksi yritystoiminnassa. Se koskee sekä työvoima- että ympäristönäkökulmaa. Vasta muutamalla luonnontuotealan suomalaisyrityksellä on yhteiskuntavastuusta kertova ISO 26000 -standardi. Sertifikaatit ovat tulleet jäädäkseen, ja niiden määrä vain kasvaa. Luonnonkosmetiikan viennissä sertifikaattien merkitys on erityisen suuri.

Suomessa on maailman suurin luonnontuotteiden luomukeruuala. Noin 12,2 miljoonan hehtaarin luonnontuotteiden luomukeruualalta on mahdollista saada luomusertifikaatti useille luonnontuotteille. Myös arktisuus pyritään nostamaan elintarvikeviennin kärjeksi. Vienti edellyttää tiiviimpää yhteistyötä – kilpailijat eivät ole naapurissa, vaan maailmalla. Vienti vaatii myös osaamista. Siinä auttaa muun muassa Food from Finland -vientiohjelma, jonka puitteissa yritysten on turvallista opetella vientiä asiantuntijoiden opastuksella.


Lähde: TEM Toimialapalvelu

Mustikkakuva: Heli Pirinen. 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi