Uutisarkisto

28.4.2015 15.00

Maa- ja puutarhatalouden työvoimakatsaus nostaa esiin alan työntekijät ja osaamistarpeet

Maatalous- ja puutarha-ala on maaseudun tärkeä työllistäjä ja alojen tuotanto muodostaa kotimaisen elintarviketalouden perustan.
Maaseudun elinkeinorakenne on palveluvaltaistunut ja samalla alkutuotannon työpaikkojen määrä on vähentynyt. Maaseudun uusien elinkeinojen kehittämisen lisäksi on huolehdittava myös nykyisten elinkeinojen toiminta- ja kehittymismahdollisuuksista.

Työn tueksi YTR:n maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto, MESI-verkosto kokosi katsauksen maatalouden ja puutarha-alan työvoimasta lukuina, ulkomaisesta työvoimasta, lomitusjärjestelmästä sekä alan työvoima- ja osaamistarpeiden ennakoinnista.

Yrittäjien ja työvoiman osaaminen, työvoiman saatavuus, töiden organisointi ja lomitusjärjestelmän toimivuus muodostavat yhdessä maatalouden rakennemuutoksiin reagoivan koulutusjärjestelmän kanssa tämän kehittämistyön kulmakivet.

Nyt julkaistu katsaus tarjoaa tietoa siitä, miten maatalous- ja puutarha-alan työt jakaantuvat työntekijäryhmittäin, tuotantosuunnittain ja alueittain. Lisäksi käsitellään lomitusjärjestelmän ja ulkomaisen työvoiman merkitystä alalla sekä alan työllisyyden ja koulutuksen tulevaisuudennäkymiä.

Lisätiedot: Eija Eloranta, eija.eloranta@utu.fi

Julkaisu:
Eija Eloranta.Maa- ja puutarhatalous. Katsaus alan työvoimaan Suomessa.
Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 5.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi