Uutisarkisto

28.11.2016 9.00

Maahanmuuttajien työllistyminen maaseudun yrityksiin vaatii verkostojen kehittämistä

Maahanmuuttajien työllistymistä tukevien palvelujärjestelmien ja -rakenteiden toimivuutta tulee parantaa vastaamaan entistä paremmin maaseudulla toimivien yritysten tarpeita. Erityisesti eri toimijoiden väliset roolit ja toimintamallit vaativat yhä kehittämistä. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ja Siirtolaisuusinstituutin tekemästä selvityksestä.

Työperäisten maahanmuuttajien rekrytointiin tai esimerkiksi turvapaikanhakijan työharjoittelupaikan järjestämiseen liittyy monia haasteita. Maahanmuuttajien palkkaaminen maaseudun yritykseen perustuu työvoiman tarpeeseen, mutta taustalla vaikuttaa myös muita tekijöitä. Yrityksen ja yrittäjän arvoilla on keskeinen rooli maahanmuuttajien rekrytointipäätöksissä.

Erityisen tärkeää on kehittää yhteistyötä ja verkostoja alan toimijoiden, kuten yrittäjien, kunnan ja muiden hallintoviranomaisten kesken. Uudet yhteistyömallit esimerkiksi alueen yrittäjien, vastaanottokeskuksen ja kunnan välillä, entistä toimivampi yhteistyö yrittäjien ja TE-toimistojen kesken sekä pk-yritykselle suunnattu konkreettinen tietopaketti käytännön kysymyksistä auttaisivat asiaa.

Väestön väheneminen ja ikääntyminen on todellisuutta hyvin monelle Suomen maaseutukunnalle. Maaseudun yritysten toimintamahdollisuuksien kannalta on välttämätöntä, että paikalliset työmarkkinat ovat toimivia ja työikäisen väestön vähenemiseen kyetään vastaamaan. Kaupunkeihin keskittyvät maahanmuuttajat eivät pysty turvaamaan maaseudun työvoiman saatavuutta, elleivät maaseudun yritykset ja maaseutukunnat kykene houkuttelemaan ja kiinnittämään maahanmuuttajia osaksi maaseudun paikallisyhteisöjä.  

Perustuu raporttiin Suutari Timo, Lämsä Anna-Maija, Lähdesmäki Merja & Mattila Markku (2016): Maahanmuuttajat työvoimana maaseudun yrityksissä - Yrityksen yhteiskuntavastuun näkökulma. Raportteja 161, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti.


Lisätietoja:

Timo Suutari, p. 050 415 1161, timo.m.suutari@helsinki.fi

Merja Lähdesmäki, p. 050 415 1155, merja.lahdesmaki@helsinki.fi

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi