Uutisarkisto

10.12.2014 8.44

Maaseudulla on mahdollisuuksia – maaseutupoliittisia painopisteitä vaalikeskusteluihin

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR haluaa kuulla ensi kevään vaalikeskusteluissa puhetta myös maaseudusta. Tätä varten YTR valmisteli seitsemän maaseutupoliittista painopistettä.
YTR ja teemaverkostot poimivat maaseutupoliittisesta kokonaisohjelmasta 2014–2020 ajankohtaisia asioita, joista toivotaan keskustelua myös tulevan hallitusohjelman valmistelun yhteydessä.

1. Mahdollistetaan asuminen ja rakentaminen koko Suomessa tulevaisuudessakin

Maaseutu- ja kaupunkialueiden kaavoitus- ja rakennuslupakäytäntöjä on eriytettävä tukemaan alueille ominaista asumista ja yrittämistä. Välineiksi tarvitaan toimivia suunnittelutyökaluja. .

2. Lisätään paikallista yhteistyötä ja päätösvaltaa

Julkisen vallan on parannettava kansalais- ja järjestötoiminnan edellytyksiä ja kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tämä edellyttää asennemuutosta, toimintatapojen kehittämistä ja tiedon lisäämistä. .

3.  Järjestetään palvelut saataville – kasvotusten, sähköisesti tai kotona

Maaseudulla palveluiden tehokas tarjoaminen edellyttää toimija- ja sektorirajojen ylittämistä paikallisten tarpeiden mukaan. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan lainsäädännöllisiä, verotuksellisia ja taloudellisten edellytysten parannuksia. .

4. Maaseudun tuotteilla ja palveluilla on kysyntää – huolehditaan siis, että maaseudulla on yrittäjiä

Yrittäjyys on maaseudulle ominainen tapa elättää itsensä. Maaseudun yrityskenttä on monipuolinen ja pääosa maaseudun yrityksistä on mikroyrityksiä. Lainsäädännöllisillä muutoksilla on kevennettävä pienten yritysten hallinto- ja raportointitaakkaa. .

5. Kusti polkee ja viesti kulkee – rakennetaan toimivat liikenne- ja tietoliikenneyhteydet maaseudullekin

Tehokkaat verkkoyhteydet on rakennettava koko Suomeen. Tietoliikenne on sähkön, veden ja lämmön kaltainen perustarve asukkaiden ja yritysten arjessa ja edellytys monen palvelun tarjoamiselle. .

6. Lisätään maaseudun uusiutuvan energian tuotantoa suomalaisen biotalouden perustana

Suomessa tarvitaan pitkäjänteistä ja yli hallituskausien ulottuvaa energiapolitiikkaa, jolla järjestelmällisesti parannetaan hajautetun uusiutuvan energian tuotannon toimintaedellytyksiä ja luodaan kestäviä energia-arvoketjuja vihreän talouden perustaksi. .

7. Otetaan maaseudun mahdollisuudet käyttöön vahvalla maaseutupolitiikalla

Suomi tarvitsee vahvaa kansallista maaseutupolitiikkaa. Sen valmistelijaksi tarvitaan poikkihallinnollista, eri toimijat yhteen kokoavaa kumppanuusverkostoa, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmää. .

(1 sivu)
(8 sivua)

Lisätietoja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän pääsihteeri Christell Åström, puh. 050 574 7993

Tietoa vaaleista: vaalit.fi.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi