Uutisarkisto

15.1.2015 13.31

Maaseudulla on vetovoimaa

Maaseudun tulevaisuus on elinvoimainen, jos siitä halutaan tehdä sellainen. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tilaamissa artikkeleissa, joissa tarkastellaan Maaseutu 2014 -barometrin tuloksia laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Artikkelit ovat luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Maaseudun mahdollisuudet yrittäjyydessä pohjaavat luonnonvaroihin

Maaseudun vahvuudet liittyvät usein mahdollisuuteen luonnosta nauttimiseen, kestävään elämäntapaan ja stressittömään arkielämään.  Maaseudun heikkoudet liittyvät puolestaan usein palveluiden vaikeaan saatavuuteen, infrastruktuuriin ja harrastusmahdollisuuksien rajallisuuteen.

Jotta erilaiset maaseutualueet voisivat vastata ihmisten toiveisiin, valtion ja kuntien tulisi profiloitua erilaisten toimeentulo-, asumis- ja elämäntapareseptien mahdollistajiksi. Mahdollistaminen tapahtuu esimerkiksi toimintamahdollisuuksien (vähäinen sääntely), asumis- ja rakentamismahdollisuuksien (mahdollistava kaavoitus) sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien (toimiva lähidemokratia) turvaamisella maaseudulla.

Yrittäjyyden rooli maaseudun vaihtoehtoisten tulevaisuuksien toteutumisessa on keskeinen.

Luonnonvarat ovat maaseudun tulevaisuuksien merkittävin perusta. Koska luonnonvarat sijaitsevat hajallaan, niihin perustuva talous on aina jossain määrin hajautunutta.”Biotalouden onnela” on barometrin tulosten perusteella sekä toivottu että todennäköinen tulevaisuus maaseudulle.

Kansalaisten mielikuvissa maaseutu näyttäytyy ensisijaisesti monipuolisena hyvinvoinnin lähteenä ja asuinympäristönä. Näkemys maaseudun kehittämistarpeista poikkeaa kuitenkin mielikuvista. Lisäpanostusta kaivataan asioihin, jotka vahvistavat maaseutua ensisijaisesti liiketoimintaympäristönä.

Maaseudun kehittäminen kulttuurin, hyvinvoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta

Maaseutu on hyvä toimintaympäristö innovatiiviselle yrittäjyydelle. Kulttuuri- ja luontokokemukset parantavat ihmisten hyvinvointia fyysisesti ja henkisesti, mikä avaa kehittämismahdollisuuksia luonto- ja kulttuurilähtöisille palveluille ja tuotteille maaseudulla sekä sitä myöten matkailulle.

Suomessa on maaseudun luonto-osaamiseen, hyvinvointitarjontaan ja kulttuuriin pohjaavaa innovaatiopotentiaalia, jota ei tule hukata. Maaseudusta voi muodostua tulevaisuudessa vihreän talouden, hyvinvoinnin ja omavaraisten yhteisöjen kasvualusta.

Suomalaisten maaseutukäsityksiä selvittävä Maaseutu 2014 -barometri julkaistiin tammikuussa 2014. Se on jatkoa Sitran Maamerkit-ohjelmassa vuosina 2009 ja 2011 toteuttamalle Maamerkit-barometrille. Taloustutkimus Oy teki Maaseutu 2014 -barometrin työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta.

Artikkelit:
Maaseudun mahdollisuudet liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä
Kohti erilaisia alueita - alueiden vetovoimatekijät tulevaisuudessa
Maaseudun paikkaperustainen kehittäminen kulttuurin, hyvinvoinnin ja yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hanna-Mari Kuhmonen, TEM, p. 029 50 47008

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi