Uutisarkisto

4.1.2016 8.00

Maaseudun vesihuoltoon paikallista apua

Maaseudun haja-asutusalueiden vesihuolto on usein yksittäisen talon omistajan tai kylän puuhamiesten harteilla. Vesihuollon toimintavarmuutta ja taloudellisuutta kehitetään uudessa hankkeessa, jotta laadukas vesi juoksee vesihanoista tulevaisuudessakin ja jätevedenkäsittely on hoidettu järkevästi.

Vesihuollon haasteet maaseudulla

Puhdas talousvesi ja turvallinen jäteveden käsittely on elämän peruskiviä kaikkialla maailmassa. Suomessa ollaan usein ylpeitä puhtaasta vedestä, mutta itsestäänselvyytenä vesihuollon palvelut eivät kaikille tule. Suomessa keskitetyn talousveden jakelun piirissä on noin 90 % asukkaista ja yhteisen viemäröinnin piirissä noin 82 %.

Haja-asutusalueilla vesihuollon järjestäminen on yksittäisen asukkaan vastuulla tai kylän talkooporukan harteilla, sillä kunnallista vesihuoltoa ei aina ole. Tukea ja apua voi olla vaikea saada: lainsäädännön vaatimukset tuntuvat sekavilta, teknisten vaihtoehtojen taloudellinen vertailu on vaikeaa ja yhteishankkeissa talkoomiehet jäävät pois. Maaseudun taloudellinen vesihuolto ja sen paikallinen kehittäminen (MAVEKE) -hanke vastaa näihin haasteisiin.

Nettisovelluksella vesihuollon vaihtoehtoja

MAVEKE-hankkeessa tarkastellaan kiinteistön vesihuoltoa asukkaan näkökulmasta. Tarkoituksena on laatia helppokäyttöinen ja läpinäkyvä nettipohjainen sovellus, joka toimii samalla kiinteistökohtaisen vesihuollon neuvonnan aputyökaluna. Työkalu, ”vesihuoltotulkki”, analysoi lähtötiedoista taloudellisia vaihtoehtoja talousveden hankintaan ja jäteveden käsittelyyn. 

Apua väsyneille osuuskuntavetäjille

Pieniä vesihuollon yhtymiä ja osuuskuntia arvioidaan Suomessa olevan noin 1 400 kpl. Vesiosuuskuntien toiminta perustuu pääsääntöisesti talkootyöhön ja toimijoiden ikääntyessä tekijät alkavat käydä vähiin. Kehittämällä vesiosuuskuntien palvelutoimintaa voidaan edesauttaa vesiosuuskuntia jatkamaan toimintaa itsenäisinä. Hankkeessa selvitetään pilottialueilla vesiosuuskuntien toimintaa kartoittamalla niiden tarpeet ja tekemällä ehdotukset toiminnan kehittämiseksi. Ehdotukset muokataan toimintamalleiksi, joilla saavutetaan kestävä toiminnallinen ja taloudellinen pohja erikokoisille vesiosuuskunnille.

Lisätiedot: Johanna Kallio ja Riikka Vilpas, Suomen ympäristökeskus

MAVEKE-hanke toteutetaan 1.8.2015 – 30.11.2017 Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n (SVOSK) yhteistyönä, yhdessä alan palveluntarjoajien kanssa. 
Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö (MMM) maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n esityksestä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi