Uutisarkisto

2.9.2017 14.00

Maaseutukatsaus 2017 julkistettiin Maaseutuparlamentissa 2.9.

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) laatii joka kolmas vuosi julkaistavan maaseutukatsauksen, jonka tarkoituksena on esittää poikkileikkaus maaseudun tilanteesta tiettynä ajanhetkenä ja tuottaa kompakti tietopaketti maaseudun valtakunnallisesta kehityksestä tilastojen ja tutkimusten valossa päätöksenteon ja kehittämistyön pohjaksi. Maaseutukatsaus 2017 julkistettiin Maaseutuparlamentti -tapahtuman yhteydessä lauantaina 2.9. Tilaisuuden avasi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

Maaseutukatsauksen 2017 on laatinut Itä-Suomen yliopisto. Katsauksen kirjoittamiseen ovat osallistuneet Maarit SireniMaija HalonenOlga HannonenTimo HirvonenArja JolkkonenPetri KahilaMari KattilakoskiArja Kurvinen, Virpi Lemponen, Simo Rautiainen ja Pasi Saukkonen Itä-Suomen yliopistosta sekä  Hanna-Mari Kuhmonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja Christell Åström maa- ja metsätalousministeriöstä. Maaseutukatsauksen kansalaiskyselyn ovat toteuttaneet Keimo Sillanpää ja Tommi Ålander TK-Evalista.

Maaseutukatsauksessa 2017 esitellään maaseudun vinoutuneen sukupuolijakauman ilmiön laajuutta sekä pohditaan sen syitä ja seurauksia. Sukupuolijakauman epäsuhta on erityisen selvä harvaan asutulla maaseudulla nuorten, 18—29-vuotiaiden, ikäluokassa, jossa sataa naista kohden on 136 miestä. Tilastojen mukaan maaseudun paikalliskeskuksia lukuun ottamatta enemmistö työikäisestä väestöstä on miehiä kaiken tyyppisillä maaseutualueilla. 

Julkistamistilaisuuden avannut kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen painotti puheenvuorossaan maaseudun moninaisuuden tunnistamista päätöksenteossa. Hän korosti monipaikkaisuuden ilmiön tärkeyttä ja sen sisällyttämistä käynnissä olevaan kaksoiskuntalaisuusselvitykseen.

Maaseutukatsauksen 2017 päätoimittaja Maarit Sireni painotti puheenvuorossaan maaseudun naiskadon ilmiön vakavuutta ja sen tasapainottamisen tärkeyttä maaseutukunnissa. Sireni korosti maaseudun perhepalveluiden säilyttämisen tärkeyttä. 

Maaseutupolitiikan professori, Maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeri Hilkka Vihinen, Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen ja maaseutuylitarkastaja Laura Jänis maa- ja metsätalousministeriöstä esittivät omat näkökantansa Maaseutukatsauksesta 2017. 

Kaikissa puheenvuoroissa korostettiin maaseututiedon vahvistamisen tarvetta. Maaseutukatsauksen katsottiin tarjoavan tähän erinomaisen työkalun, johon jokaisen päättäjän ja virkamiehen tulisi tutustua.  

Maaseutukatsaus 2017 ja kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti ovat luettavissa seuraavista osoitteista:

Maaseutukatsaus 2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-958-6

Maaseutukatsauksen 2017 kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-453-960-9

Lisätietoa:

Maaseutukatsauksen päätoimittaja, Maarit Sireni, p. 050 442 3661, etunimi.sukunimi@uef.fi.

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, Christell Åström, p. 0295 16 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi