Uutisarkisto

20.12.2016 16.00

Maaseutupolitiikan tutkimus- ja kehittämishankkeiden haku avataan tammikuussa 2017

Maa- ja metsätalousministeriö avaa valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden haun 9. päivänä tammikuuta 2017. Hakuaika päättyy maanantaina 20.2.2017. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 900 000 euroa, josta vajaa puolet on maaseudun kehittämisen määrärahaa, ja toinen puoli on Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoja.

Maaseudun kehittämisen momentilta rahoitettavat hankkeet

Rahoitettavia verkostohankkeita haetaan Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn päätöksen mukaan seuraaville painopisteille:

  • Harvaan asutut alueet
  • Osaaminen ja työllisyys
  • Kansalaistoiminta ja hyvinvointi sekä
  • Elinvoimainen toimintaympäristö

Lisäksi ruotsinkieliselle maaseutupoliittiselle verkostotoiminnalle haetaan oma poikkileikkaava ratkaisu.

Hankepäätökset tehdään maa- ja metsätalousministeriössä, kolmelle vuodelle (2017-2019) budjettiehdoin. Vuodelle 2017 käytettävissä oleva kokonaissumma on noin 380 000 euroa.   

Maaseudun kehittämisen määrärahoista rahoitettavat maaseutupolitiikan verkostohankkeet toteuttavat Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toimenpiteitä ja ne ovat tärkeässä roolissa MANEn kymmenen tehtävän toteuttamisessa. Taustaorganisaatioilta ja mahdollisilta konsortioilta toivotaan sitoutumista verkostohankkeiden toteutukseen.

Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista rahoitettavat hankkeet

Makerasta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita haetaan teemalla ”Konkreettiset ratkaisumallit ja toimintatavat maakunta- ja sote-uudistuksessa maaseudun palvelujen järjestämisessä, yrittäjyyden edistämisessä, osallisuudessa tai maaseututiedon keräämisessä.” Läpileikkaavina näkökulmina ovat paikkaperustaisuus, älykäs erikoistuminen, maaseutuvaikutusten arviointi ja/tai kumppanuus. Rahoitusta on haettavissa yhteensä 510 000 euroa.  

Tutkimuspainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa teemoissa:

  • Ihmisten monipaikkaisuus sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä
  • Maaseutuyhteisöjen muutoskestävyys (resilienssi) ja uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen

 Kehittämispainotteisia hankkeita haetaan etenkin seuraavissa teemoissa:

  • Järjestöjen roolin kehittäminen osana hallinnon muutosprosesseja
  • Uudet joustavat yritysmuodot maaseudun palvelujen järjestämisessä
  • Maakuntauudistus ja maaseutuvaikutusten arviointi (MVA)

Hankkeiden toivotaan tuottavan uusia avauksia ja uutta näkökulmaa maaseudun kehittämiseen ja maaseutupolitiikkaan. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Tällä hakukierroksella halutaan myös edistää hyviksi todettujen, jo olemassa olevien mallien laajempaa käyttöönottoa.

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Hakukuulutus, jossa esitetään tarkemmat hakuteemat ja hakuohjeet, julkaistaan MMM:n ja Maaseutupolitiikka.fi sivuilla 9.1. 2017. 

Lisätiedot:

maaseutuylitarkastaja Antonia Husberg, puh. 029 56 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi

neuvotteleva virkamies Christell Åström, puh. 029 56 2030, etunimi.sukunimi@mmm.fi

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi