Uutisarkisto

17.3.2016 10.00

Minun maisemani – maalla ja kaupungissa

Vihervuosi 2016 on käynnissä. Teemana on kestävä suomalainen maisema, ja sloganina otsikon mukainen teksti. Viidettä kertaa järjestettävän kansallisen vihervuoden tavoitteena on innostaa ihmiset, yhteisöt, järjestöt ja yritykset toimimaan oman lähiympäristönsä hyväksi.

Tapahtumia, ideapankki, projekteja

Vihervuosi 2016 tarkoittaa kaikille avoimia tapahtumia niin omassa lähiympäristössä kuin kansallisissa seminaareissa, hyvien ideoiden jakamista netissä ja tapahtumissa, projektien käynnistämistä. Myös Vihreä kaupunki -mitalin voittajaehdokkaita saa ehdottaa. Vihervuoden tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön viihtyisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia, joten siksi käytössä on monipuoliset keinovalikoimat tavoitteen edistämiseksi. Tapahtumia voi järjestää myös itse.

Tavoitteet ja järjestäjät

Vihervuoden pääteemana on Kestävä suomalainen maisema. Teema nostaa esille tämän ajan haasteet: miten voimme edistää kestävän kehityksen mukaista viheralueiden suunnittelua, rakentamista ja hoitoa. Muita esille nousevia teemoja ovat lähiruoka ja kaupunkiviljely, kestävä ympäristörakentaminen, viherverkostot ja "Liikettä ulos – lähiympäristö kuuluu kaikille" (ympäristön esteettömyys, liikuntamahdollisuudet ja terveysvaikutukset).

Vihervuoden slogan "Minun maisemani – maalla ja kaupungissa" tuo tarkoituksella asiat lähelle. Kyse on meidän kaikkien lähiympäristöstä. Maisema-sana sisältää niin rakennetut ympäristöt, luonnonalueet, kulttuurimaiseman kuin suojelualueetkin. Teemaa valittaessa maisema on ymmärretty sen laajassa merkityksessä: Maisema tarkoittaa aluetta sellaisena, kun ihmiset sen mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta tai vuorovaikutuksesta (Eurooppalainen maisemayleissopimus 14/2006, 1 artikla).

Uutisen lähde ja tarkemmat tiedot kampanjan verkkosivuilta 

Kampanjan video


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi