Uutisarkisto

16.6.2016 9.00

Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta - Platsbaserat samhälle som perspektiv

Paikkaperustaisuus antologia on julkaistu. Kirjassa havainnoidaan suomalaiseen toimintaympäristöön sopivia paikkaperustaisia menetelmiä ja toimintatapoja, tavoitteena selventää vallitsevia käsityksiä ja tulkintoja paikkaperustaisuudesta eri mittakaavoissa, sekä maaseudun että kaupungin vuorovaikutus- ja kumppanuussuhteissa.

Ajankohtaisten asioiden äärellä

Viime aikoina alueiden tehtävät ja rajat ovat olleet paljon esillä kansallisessa keskustelussa. Millaiseen kehittämisfilosofiaan paikkaperustaisen yhteiskunnan politiikkatoimet nojaavat? Kuinka paljon kehittämisen painopisteet muuttuvat, jos lähtökohdaksi valitaan paikkaperustainen politiikka? Onko olemassa paikkaperustainen menetelmä ja kuinka se toimii aluekehittämisessä?

Kirjassa kahdeksantoista kirjoittajaa tarkastelee kolmessatoista näkökulma-artikkelissa alueen, paikan, hallinnon ja verkostojen merkitystä osana paikkaperustaisen politiikan ja kehittämisen määritelmiä. Tekstit edustavat teoreettisia, empiria-analyysiin pohjaavia sekä näkemyksellisiä puheenvuoroja aiheeseen.

Aluepolitiikkaan yhteinen paikkaperustainen strategia

Paikallisen hallinnan rooli on alueiden kehittämisessä keskeinen. Kirjoittajien näkemyksen mukaan kansallisella aluepolitiikalla tulisi olla yhteinen paikkaperustainen strategia, joka edistäisi osallisuutta sekä toisi samalla keskustelevan demokratian osaksi aluekehittämistä. Paikka näyttäytyy monen tasoisia toimintoja yhdistävänä solmuna, joka parhaimmillaan punoo yhteen eritasoisia verkostoja ja aloitteita.

Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta (työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen 25/2016).

Lisätietoja:
Hanna-Mari Kuhmonen, puh. 029 5047008,
työ- ja elinkeinoministeriö

Ilkka Luoto, puh. 029 449 8383,
Vaasan yliopisto

 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi