Uutisarkisto

18.12.2014 17.43

Paikkatietopohjaisella alueluokituksella saadaan tietoa erilaisista alueista

Paikkatietoihin perustuva kaupunki-maaseutu-luokitus tunnistaa erilaiset kaupunki- ja maaseutualueet sekä näiden välivyöhykkeet hallinnollisia alueita tarkemmin. Luokitusta pääsee hyödyntämään kuka tahansa. Sitä on sovellettu tuoreessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa. 
Alueiden kehittämisessä on tärkeää huomioida alueiden erilaisuus. Kuntakoon suurentuessa kuntapohjaiset luokitukset soveltuvat yhä heikommin alueiden erojen tunnistamiseen. Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupungissa on viittä eri aluetyyppiä sisemmästä kaupunkialueesta harvaan asuttuun maaseutuun.

THL:n palvelussa hyvinvointieroja on mahdollista tarkastella alueluokituksen lisäksi ikäluokittain, sukupuolen ja tulotason mukaan. Aineiston perusteella voi tehdä mielenkiintoisia havaintoja alueellisista eroista Suomessa. Tutkimuksen indikaattorit koskevat mm. elinoloja, koettua hyvinvointia, osallisuutta, terveyttä, toiminta- ja työkykyä, elintapoja ja riskitekijöitä sekä palvelujen tarvetta ja käyttöä.

Tilastotietoa alueista

Kaupunki-maaseutu-luokitus on viety Tilastokeskuksen tietokantoihin, joten se on mahdollista liittää muuttujaksi kyselytutkimuksiin. Tilastokeskus on julkaissut luokituksen mukaiset väestötiedot vuosittain 1990–2013 StatFin-tilastotietokannassa.

Luokituksen verkkosivuille on koottu materiaalia luokituksesta. Sivuston kartat ja tilastot -osiosta löytyy tilastotietoa luokituksen mukaisesti. Tilastot koostuvat koko maan luvuista sekä kunnittain, maakunnittain ja ELY-keskusalueittain lasketuista tiedoista. Excel-tauluista voi tarkastella esimerkiksi väestö- ja työpaikkamäärää eri aluetyypeissä.  Lisäksi sivuille on koottu valmiita karttasarjoja, joissa luokitusta voi katsella suhteessa hallinnollisiin rajoihin sekä maakunnittain tarkennettuina karttoina.

Luokituksesta laskettuja tilastoja on käytetty myös maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kokoamassa Maaseutukatsauksessa.

Luokituksen katselu ja aineisto paikkatietokäyttäjille

Alueluokituksen aineisto on vapaasti ladattavana SYKE:n ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA:ssa. Paikkatietokäyttäjät voivat hyödyntää alueluokitusta yhdessä muiden aineistojen kanssa. Luokitukseen voidaan sijainnin perusteella yhdistää kaikki koordinaattipohjainen paikkatieto. Luokitus on katseltavissa OIVA-palvelun ympäristökarttapalvelu Karpalossa. Karpalo on vapaasti käytettävä palvelu, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Luokituksen ovat tilanneet työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ja sitä hyödynnetään alueiden kehittämisessä.

Linkkejä:
 
Kaupunki-maaseutu-luokituksen menetelmäraportti SYKE:n raportteja -sarjassa
SYKE:n ympäristö- ja paikkatietopalvelu Oiva 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus
 
Maaseutukatsaus 2014

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hanna-Maria Urjankangas, työ- ja elinkeinoministeriö, puh. 029 506 3739        


 


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi