Uutisarkisto

20.1.2017 10.00

Pohjoiset harvaan asutut alueet yhä tärkeämmässä roolissa

Helmikuussa julkaistavan OECD:n raportin ”Territorial Reviews: Northern Sparsley Populated Regions” avaintulokset on julkaistu. Katsauksessa todetaan, että Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden geopoliittinen ja taloudellinen merkitys kasvaa kansallisesti ja EU:ssa lähitulevaisuudessa.

Pohjoiset harvaan asutut alueet ovat osa Euroopan kauttakulkureittä Jäämerelle ja Itä-Venäjälle. Katsauksessa todetaan, että näiden alueiden kestävä kehitys on "ratkaisevassa asemassa  strategisten riskien ja mahdollisuuksien hallinnassa". Taustalla on ilmastonmuutos, alueiden hiilivety- ja mineraalilähteet sekä muutokset Venäjä -suhteissa, jotka muuttavat alueiden poliittisia ja taloudellisia näkymiä.

Selvityksessä todetaan, että ”alueiden kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen liittyy absoluuttisten etujen tunnistamiseen”. Nämä vaihtelevat alueittain ja niihin kuuluvat mm. mineraalit ja energia, kalatalous ja vesiviljely, metsätalous, uusiutuva energia ja matkailuun liittyvät palvelut. Katsauksessa huomautetaan, että mainitut osa-alueet liittyvät yleensä kiinteisiin etuihin ja tärkeä poliittinen kysymys on miten näille voidaan luoda lisäarvoa.

Katsauksessa esitetään alueellisia, kansallisia ja ylikansallisia politiikkasuosituksia, jotka edistävät alueiden vaurautta ja hyvinvointia.  Suomen osalta suositukset kohdentuvat liikenneverkon tehokkuuden parantamiseen, palvelutuotannon innovaatioiden edistämiseen, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämiseen sekä tulevan aluehallinnon uudistukseen.

Ylikansallisia suosituksia ovat muun muassa hallitusten välisen yhteistyön tiivistäminen yhteisissä haasteissa, kuten itä-länsi liikenneyhteyksien parantamisessa sekä työvoiman liikkuvuuden edistämisessä.

Katsaus ja siihen sisältyvät avaintulokset sekä politiikkasuositukset kuuluu aluekatsauksen sarjaan, jonka on tuottanut OECD:n julkishallinnosta ja aluekehityksestä vastaava osasto. Katsaus on laadittu yhteistyössä pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (NSPA) verkoston kanssa.  Koko raportti on saatavilla vasta helmikuussa.

NSPA on yhteistyöverkosto joka pyrkii edistämään pohjoisten alueitten tavoitteita EU:n tulevalle ohjelmakaudelle. NSPA verkostoon kuuluu Pohjois- ja Itä-Suomi, Pohjois- ja Keski-Ruotsi, sekä Pohjois-Norja.

Lue raportin avaintulokset täältä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi