Uutisarkisto

11.1.2017 14.00

Politiikkasuosituspaperi paikkaperustaisesta aluekehittämisestä ilmestynyt

Ilkka Luoto ja Seija Virkkala Vaasan yliopistosta ovat laatineet politiikkasuosituspaperin paikkaperustaisesta aluekehittämisestä, "Paikkaperustainen aluekehittäminen strategisena ohjenuorana" on julkaistu TEM:n raportteja-sarjassa.   

Kirjoittajat toteavat muun muassa, että "etupiiri- ja sektoriajattelun perinteistä ponnistava aluepolitiikka ei tuota yhtä hyviä tuloksia kuin tulevaisuusorientoitunut paikkaperustainen aluekehittäminen, joka on strategista ja huomioi koko maan tasapuolisen kehittämisen mahdollisuutena vastata globaalitalouden kasvaviin haasteisiin".

Paikkaperustainen aluekehittäminen on strategista politiikkaa, jossa tunnistetaan paikallisia ongelmia ja voimavaroja, ja jossa kehitetään aluetta poikkihallinnollisesti laajassa kumppanuudessa alueen toimijoiden kanssa.

Politiikkasuosituspaperissa käsitellään alueiden toimintaedellytysten vahvistamista, tunnistetaan paikkaperustaisuuden neljä kulmakiveä (valtio- ja aluehallinnon mahdollistajana, älykäs erikoistuminen, kansalaisyhteiskunta ja korkeakoulut) ja esitetään paikkaperustaisen aluekehittämisen malli.

Taustana on kesällä 2016 työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta -kirja, joka koostuu 13 artikkelista.

Lue Paikkaperustainen aluekehittäminen strategisena ohjenuorana -politiikkasuositukset täällä.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi