Uutisarkisto

17.10.2016 9.00

Rapport om landsbygdspolitik och landsbygdssäkring

Tillväxtanalys i Sverige har beställt rapporter från Finland, Norge, Storbritannien och Kanada som handlar om dels landsbygdspolitik och landsbygdssäkring. Dessa finns nu sammanfattade i en rapport, var landsbygdspolitiken i Norge och Finland beskrivs, samt verktyget landsbygdssäkring (Rural proofing) i Finland, Storbritannien och Kanada.
Syftet är att kunna beskriva och jämföra ländernas system och resultat för att sätta det i en svensk kontext.
Landrapporterna är skrivna av sakkunniga i respektive land och är inkluderade i sin helhet i föreliggande rapport.

Generellt kan konstateras att samtliga rapporter pekar på vikten av att dels avgränsa det geografiska område som är relevant i sammanhanget, samt att definiera vad det är som ska åstadkommas. Tydlighet och uppföljningsbara mål, samt för ändamålet anpassad statistik som förutsättning för uppföljning och utvärdering bedöms vara viktigt.

Rapporten är framtagen som ett underlag till den Parlamentariska landsbygdskommittén. Kommittén har till uppdrag att lämna ett förslag till en sammanhållen politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Slutbetänkandet kommer att lämnas till regeringen den 31 januari 2017.

Generalsekreterare för det Landsbygdspolitiska rådet MANE, Christell Åström, har skrivit de finländska delarna i rapporten.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi