Uutisarkisto

19.12.2014 13.45

Selvitys maaseutu-, kaupunki- ja saaristopolitiikasta valmistui

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tuoreesta selvityksestä. Kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tulisi fokusoitua kansallisesti merkittäviin teemakokonaisuuksiin, joissa myös EU-ohjelmia pystytään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin, professori Perttu Vartiainen esittää selvityksessään.
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori asetti filosofian tohtori, rehtori, yhteiskunta-maantieteen professori Perttu Vartiaisen selvitysmieheksi, jonka tehtävänä on laatia selvitys kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista. Selvityksellä arvioidaan kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan tehtäviä, roolia ja vaikuttavuutta osana kansallista aluekehittämistä.

Selvityksen mukaan Suomi tarvitsee uudenlaisen, hyvin fokusoidun alueellisen kasvu- ja innovaatiopoliittisen kokonaisnäkemyksen, joka voisi toimia kaupunki- ja maaseutupolitiikan yleisenä strategisena suunnannäyttäjänä. Näkökulmana tulee olla koko maan voimavarojen hyödyntäminen.

Aluekehittämistä on luontevaa koordinoida keskushallinnossa osana elinkeinojen ja työllisyyden kehittämistä, ja siinä on varmistettava kaikkien keskeisten ministeriöiden mukanaolo. Myös metropolipolitiikka on luontevaa nähdä tämän kokonaisuuden (suhteellisen itsenäisenä) osana.

Nykyisen kaupunki-maaseutujaon ylittäminen on tärkeää pantaessa täytäntöön esim. biotalouden kaltaisia kansallisia teemakokonaisuuksia ja -ohjelmia.  Paikallisesti tärkeää on edistää toiminnallisten aluekokonaisuuksien tasolla tapahtuvaa kehittämistä.

Siksi on luontevaa, että kaikilla kolmella politiikkalohkolla on yksi yhteinen toimielin, kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, alaryhmineen ja sihteeristöineen.  Saaristopolitiikka olisi osa tätä kokonaisuutta suhteellisen itsenäisenä, spesifinä ja pienimuotoisena toimintana. Sen fokusta ja kansallista tehtävää tulisi terävöittää.

Selvitysmies Vartiaisen selvitys ja sen jatkotoimet käsitellään hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä tammikuussa 2015.


Selvitysmiehen raportti

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Olli Alho, TEM, p. 029 506 4914
professori Perttu Vartiainen, p. 050 301 1530

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi