Uutisarkisto

9.4.2015 14.51

Seudullisia kehittämisyhtiöitä tarvitaan jatkossakin

Seudullisten yrityspalvelujen keskittäminen uhkaisi maaseudun yritysten jäävän vaille palveluita. Maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto MESI tuo lausunnossaan esiin verkostomaisesti toimivan seudullisen yrityspalvelun hyviä puolia.
Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori käynnisti maaliskuussa selvityksen seudullisten kehittämisyhtiöiden roolista työ- ja elinkeinopolitiikassa. MESI-verkosto toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamassaan maaseudun olevan tärkeää yritystoiminnan aluetta. Yrityksistä kaksi viidesosaa sijaitsee maaseutualueilla. Asukasta kohden yritysten toimipaikkoja on maaseudulla keskimäärin enemmän kuin kaupungeissa, mutta yritystoiminta on kaupunkeihin verrattuna pienimuotoisempaa.

Kustannuspaineiden alla kehittämisyhtiöiden resursseja suunnataan kasvukeskuksiin

Yrityspalvelujen yhteistyösopimuksia on voimassa 68 seudulla. Sopimuksilla yrityspalvelutoimijoiden yhteistyöstä on tehty tavoitteellisempaa. Myös koulutus- ja tutkimusorganisaatioita on kytketty tiiviimpään yhteistyöhön yrityspalvelujen kanssa.
 
Seudullisten kehittämisyhtiöiden haasteena ovat monin paikoin olleet kuntakentän ja poliittisen ohjauksen arvaamattomat muutokset. EU-ohjelmakausien vaihdos ja rakennerahastovarojen olennainen väheneminen erityisesti eteläisessä Suomessa on ajanut monet kehittämisyhtiöt taloudellisesti tiukalle. Samanaikaisesti kuntien säästöpaineet pahentavat tilannetta edelleen.
 
Valtio on kiitettävästi sähköistänyt yritysten neuvontapalveluja: www.yrityssuomi.fi ja www.yritystenkehittamispalvelut.fi. Henkilökohtaiselle palvelullekin on kuitenkin edelleen tarvetta. Yrityspalvelujen keskittäminen johtaa ympäröivien maaseutukuntien päättäjien tyytymättömyyteen yhtiön palveluihin ja yrityspalvelujen palauttamiseen kuntien omaksi toiminnaksi. Tämä tuo toisaalta päätöksentekoa lähelle asiakkaita, mutta samalla hukataan yhteisen seudullisen kehittämisen hyviä puolia.

Verkostona toimivia yrityspalveluja tarvitaan ja myös tutkimus vahvemmin mukaan

Kuntatalouden heikentyessä on riski, että maaseudun yritystoiminta jää vaille kehittämispalveluita. Verkostomaisesti toimiva seudullinen yrityspalvelu, jossa on kehittämisyhtiön, ProAgrian, TE-toimiston ja ELY-keskuksen palvelut sekä lisäksi esimerkiksi uusyrityskeskuksen ja Leader-toimintaryhmän palvelut, tukee yritystoimintaa parhaiten.
 
MESI-verkosto pitää yrityspalvelujen verkostomaista toimintatapaa nykypohjalta parhaana vaihtoehtona jatkossakin. Samaan aikaan tulee kuitenkin kehittää yhä kokonaisvaltaisempaa mallia, jossa niin kehittämis-, tutkimus- kuin neuvontapalvelut ovat tiiviissä yhteistyössä.Lisätietoja:
Heidi Valtari, etunimi.sukunimi@utu.fi, puh.0400 487 160

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi