Uutisarkisto

22.5.2015 16.52

Tulevalle hallitukselle vakava viesti maaseutupolitiikan yhteistyöryhmältä

Julkisella vallalla on vastuu perusoikeuksien toteutumisesta, asuinpaikasta riippumatta. Tarvitaan kumppanuuden yhteiskuntapolitiikkaa. Kumppanuuden kehittämiseen tarvitaan kaikkia: valtiota, kuntia, yrityksiä, kolmatta sektoria ja kansalaisia.

Nämä kolme kohtaa sisältyvät maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 21.5.2015 hyväksymään politiikkaviestiin. Viesti osoitetaan tulevalle hallitukselle sekä hallitusohjelman toimintasuunnitelmia valmisteleville ministeriöille.

- Elämme Suomen kannalta tosi tärkeitä viikkoja. Nyt linjataan perusoikeuskysymyksiä eli asumista ja terveyspalveluja maaseudulla, totesi kansliapäällikkö ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jaana Husu-Kallio torstaina. 

Kumppanuuden yhteiskuntapolitiikkaa rakentamaan

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä haluaa politiikkaviestillään korostaa voimakkaasti kansalaisten alueellista yhdenvertaisuutta.  

Kansalaisten yhdenvertaisuus tärkeimpien perusoikeuksien, välttämättömimpien peruspalvelujen ja inhimillisen elämän edellytysten turvaamisessa on pidettävä mielessä, kun paikallisella tasolla kunnissa ja alueilla lähdetään rakentamaan uudenlaista yhteistyötä ja kumppanuuksia. Julkisen talouden kiristyessä tällaisia kumppanuuksia tarvitaan valtion, kuntien, kolmannen sektorin, järjestöjen ja vapaaehtoisten sekä yritysten ja seurakuntien kesken. 

YTR jatkaa viestissä esille nostettujen asioiden eteenpäin viemistä yhteistyössä eri ministeriöiden, Kuntaliiton ja järjestöjen kanssa. Teema on esillä myös 14.10.2015 Helsingissä järjestettävässä kumppanuuspäivässä. Tästä tarkemmin myöhemmin.

Tarvitaan kumppanuuden yhteiskuntapolitiikkaa (YTR kumppanuuslinjaus 210515) (pdf) (294 KB)


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi