Uutisarkisto

15.9.2015 11.30

Tutkimusrahoitusta haettavana: digitalisaatio ja maaseudun palvelut

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän hankehaku on avattu. Uusia tutkimushankehakemuksia toivotaan teemoihin digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuuksina sekä sote-palvelujen ennalta ehkäisevä toiminta harvaan asutulla maaseudulla.
Työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö avasivat valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden, eli maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n hankkeiden, haun yhdessä.

Rahoitusta on talousarvioehdotuksen mukaan haettavana yhteensä noin 1 miljoonaa euroa. Puolet tästä on maaseudun kehittämisen määrärahaa, joka siirretään vuoden 2016 alussa työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.50.62 maa- ja metsätalousministeriön momentiksi 30.10.63. Toinen puoli on Maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran varoja.

Valtakunnallisia hankkeita kahteen uuteen teemaan, lisäksi maaseutupolitiikan verkostot

Määrärahoilla rahoitetaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014–2020 toteuttamista tukevia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta. Hankkeiden tulee tuottaa uusia avauksia ja uutta näkökulmaa. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja valtakunnallisesti maaseutupoliittisesti merkittäviä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR toivoo tutkimushankehakemuksia kahdesta teemasta:

  1. Digitalisaatio ja sähköiset palvelut maaseudun mahdollisuuksina, mm.
  • Sähköisten palvelujen saavutettavuus erityisesti harvaan asutulla maaseudulla. Miten varmistetaan, että sähköiset palvelut ovat käytännössä käyttäjien, erityisesti vanhusten, saavutettavissa (yhteydet, osaaminen, laitteet, palvelumuotoilu, kustannukset)?
  • Avointen, digitaalisten tietovarantojen uudenlainen hyödyntäminen maaseudun elinkeinojen ja palvelujen kehittämisessä
  • Monipaikkaisuutta ja maaseudulla asumista tukevat etäopiskelu- ja etätyömahdollisuudet, uudenlaiset ratkaisut näiden mahdollisuuksien hyödyntämisee
  1. Sote-palvelujen tarvetta vähentävä ennaltaehkäisevä toiminta harvaan asutulla maaseudulla, mm.
  • Mitä varsinaisten sote-palvelujen tarvetta ennalta ehkäiseviä palveluja ja muuta toimintaa harvaan asutulla maaseudulla on? Mitkä ovat tärkeimpiä ja vaikuttavimpia ennaltaehkäiseviä palveluita ja toimintatapoja? Mitä kustannussäästöjä ennaltaehkäisevä toiminta tuo harvaan asutulla maaseudulla?
  • Sote-palvelujen tarvetta ennalta ehkäisevien palvelujen ja toiminnan hyödyntäminen maaseudun palvelurakenteiden uudistamisessa
Lisäksi jatkohankkeina rahoitetaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttamista tukevia verkostoja.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.10.2015.

Digitalisaatio myös valtakunnallisten kehittämishankkeiden ideahaun teemana

Digitalisaatio maaseudun palveluiden ja yritystoiminnan kehittämisessä on hakuteemana myös Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten hankkeiden ideahaussa, joka päättyy 25.9.2010.

EU-osarahoitteisesta maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan valtakunnallisia kehittämishankkeita, kun maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamat hankkeet ovat pääosin tutkimushankkeita.

Tarkemmat hakuteemat ja hakuohjeet TEM:n sivuilla
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ideahaku

Lisätietoja:
Laura Jänis, puh. 029 50 47111, etunimi.sukunimi@tem.fi
Christell Åström, puh. 050 5747 993, etunimi.sukunimi@tem.fi.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi